ورزدار:

رئیس اداره پژوهش بسیج جامعه زنان گفت: باید حد و حدود عفاف و حجاب مطلوب جامعه اسلامی در قانون مشخص شود تا در اجرا با آن سلیقه ای برخورد نشود.

به گزارش افکارنیوز ، مریم ورزدار گفت: در طرح عفاف و حجاب ابتدا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف بود تا این طرح را اجرایی و بر اجرای آن نظارت داشته باشد و تعدادی از دستگاه ا تحت عنوان شورای فرهنگ عمومی موظف شدند تا این موضوع را پیگیری کنند و در حقیقت این شورا یک سری از دستگاه ها را موظف کرد تا کارهایی را انجام دهند اما پس از مدتی به خاطر عدم توفیقی که این شورا داشت وزارت کشور به عنوان متولی کلیه دستگاه ها واگذار شد.

وی ادامه داد: البته نمی توان گفت که این دستگاه ها هیچ توفیقی نداشتند بلکه یک سری پیشرفت هایی در موضوع عفاف و حجاب وجود داشت و آن هم به خاطر تعاملاتی بود که دستگاه ها در کنار هم داشتند و یک سری برنامه هایی تدوین و اجرا شد حتی در بحث نظارت متوجه شدند که اینطور نبوده است که دستگاه ها وظایف خود را انجام نداده باشند بلکه پیشرفت هایی نیز گزارش شد.

ورزدار تصریح کرد: اما اینکه هنوز مردم از سطح رعایت حجاب در جامعه راضی نیستند به عنوان نمودی از یک کشور اسلامی دلیل عمده آن این است که هنوز آن اراده جمعی که واقعاً نهادینه شده باشد وجود ندارد.

وی افزود: در حقیقت حتی وزارت کشور هم که متولی دستگاه ها شده است تنها کارها را به سبک اداری و تشریفاتی پیگیری می کند، و ما در دو حوزه دچار مشکل هستیم که موفق نمی شویم یکی در حوزه قانون که در بعد قانون ضعف وجود دارد نه اینکه قانون نداریم اما ضمانت اجرایی قانون برای ما وجود ندارد و قانون در تعریف حد و حدود حجاب هنوز تعریف مشخصی ارائه نکرده است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تعریف از حجابی که مطلوب جامعه است و در حقیقت فرهنگ جامعه را نشان می دهد چون تعریف نشده است به همین دلیل شاهد برخورد سلیقه ای دستگاه ها با این موضوع هستیم.

وی افزود: اگر چه ما قبول داریم که در اسلام و در مبانی دینی ما حجاب تعریف شده است، این موضوع بر می گردد به همان اختلافی که پیش از انقلاب در خصوص اصل قانونی بودن جرم و مجازات اختلافی پیش آمد که در بحث قانون اساسی مطرح کردند که آیا ما نیاز است اصل قانونی بودن جرم و مجازات را در بحث قوانین تدوین کنیم یا خیر چون اینگونه استدلال می شد که قوانین ما از مبانی دینی سرچشمه می گیرد و بنابراین دیگر نیازی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات نداریم و مردم چون با دین آشنایی دارند دیگر نیازی به این قانون نیست و به این نتیجه رسیدند که اگر چه قوانین ما از مبانی دینی سرچشمه گرفته است و مادامی که مصوب مجلس نباشد رویکرد قانونی نخواهد داشت.

ورزدار اظهار داشت: همان اختلافی که در بحث گناه و جرم وجود دارد باعث شده بسیاری از گناهان در جامعه رواج دارند که جرم محسوب نمی شود مانند غیبت که در عین حال که گناه است اما جرم محسوب نمی شود و افراد را به دلیل غیبت تحت پیگرد قانونی قرار نمی دهند.

وی افزود: همین وضعیت در بحث قانون و حد و حدود حجاب و عفاف وجود دارد وقتی گفته می شود که چرا حد و حدود حجاب در قانون نیامده است گفته می شود چون در مبانی دینی به صراحت آمده است اما همین که در دین است آیا نباید به عنوان یک قانون مصوب شود تا کسانی که تحت حمایت این قانون قرار می گیرند تعریف مشخصی از این موضوع داشته باشند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: نقص دیگر نبود اراده جمعی در حوزه فرهنگ سازی است و هنوز نمی دانیم در چه مواردی باید سلبی و در چه موارد دیگر باید ایجابی برخورد کنیم و هم اکنون بسیاری از نهادها که دولتی نیز هستند وضعیت حجاب در میان کارمندان آنها مطلوب نیست و به اذعان خود این کارمندان اگر قرار است وضعیت حجاب سر و سامان بگیرد باید از کارمندان ادارات شروع کنیم.

ورزدار خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از مشکل ما همان ارده جمعی و عمومی است که هنوز کار متولیان فرهنگی و اجرایی ما در این راستا قرار نگرفته است و هنوز سیاست واحدی اتخاذ نشده است و تنها راه آن بحث قانون است که الزامات دستگاه ها مشخص شود و هر کسی در حیطه کاری خود وارد شود مانند بسیاری از موضوعات دیگر که به دلیل نداشتن متولی معطل مانده است و اگر کسی هم داوطلبانه کاری انجام دهد در نهایت بدهکار همگان خواهد شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات