کارشناس بهداشت با توضیح درباره «تنبیه» به عنوان ابزاری روانشناختی برای تربیت کودک، تنبیه بدنی را از مصادیق کودک آزاری دانست که می تواند زمینه بزهکاری را در کودکان و نوجوانان به وجود آورد.

به گزارش افکارنیوز ، شهرام خرازی ها گفت: متأسفانه تنبیه معنی خشونت و کتک خوردن را در ذهن تداعی می کند، در حالی که واژه تنبیه به معنی بیدار کردن است و می تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد.

وی افزود: تنبیه ابزاری روانشناختی برای کودکی است که از مسیر تربیتی اش منحرف شده است.

این کارشناس بهداشت تصریح کرد: گاهی کودکان و نوجوانان در جاده تربیت وارد تونل، سراشیبی و سربالایی می شوند. در این شرایط والدین به عنوان ناظر و هدایت کننده باید بچه ها را همراهی کنند.

خرازی ها ادامه داد: این همراهی باید با جستجوی علت باشد نه پرخاشگری و خشونت.

وی گفت: تنبیه بدنی ذهن کودکان و نوجوانان را می رنجاند و آن ها را دچار خشم و حالت های تدافعی نسبت به والدین می کند.

وی افزود: گاهی کودکان این خشم را بر سر خواهر و برادر کوچکترشان تخلیه می کنند و گاهی نیز آن را به تعویق می اندازند تا در فرصت مناسب آن را نشان دهند.

رئیس گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد داتشگاه علوم پزشکی تهران گفت: تنبیه بدنی از مصادیق کودک آزاری است که زمینه آسیب های اجتماعی مانند بزهکاری را در آینده کودکان و نوجوانان فراهم می کند.

خرازی ها تصریح کرد: تنبیه بدنی علاوه بر تحقیر کودک می تواند بر اساس الگوی مشاهده ای این رفتار را به او آموزش دهد.

وی خاطرنشان ساخت: تنبیه بدنی به هر دلیل مطرود است و والدین باید از آن اجتناب کنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات