معاون عمران استانداری تهران با بیان اینکه مشکلات گوناگونی در زمینه تکمیل مسکن مهر وجود دارد، گفت: بنابر تعهدات واحدهای مسکن مهربه متقاضیان تحویل داده می شود.

به گزارش افکارنیوز ، حسن کریمی، معاون عمرانی استانداری تهران درباره نحوه ساخت و ساز و تکمیل مسکن مهر در استان تهران گفت: اقدامات درتکمیل مسکن مهر بنابر تعهدی که به مردم شده است پیش می رود.

وی در پاسخ به این سؤال که در بعضی از پروژه های مسکن مهر پیمان کار چندان متعهد نبوده است، افزود: پروژه مسکن مهر با مشکلات گوناگونی از جمله تأمین اعتبار، عدم توانمندی بعضی از پیمانکاران و دیگر مشکلات ساخت و ساز مواجه است.

به گفته کریمی، برنامه اصلی در مسکن مهر این است که کل تعهدات دولت قبل در رابطه با مسکن مهر با جدیت دنبال شود.
معاون عمرانی استانداری تهران تاکید کرد: تا به حال پروژه ای تحت عنوان انبوه سازان مسکن در دستور کار قرار نگرفته است و اگر هم چنین برنامه ای طراحی شود، وزیر مسکن خبرهایی در این زمینه خواهد داد.
کریمی، با بیان اینکه بدون شک دولت جدید برای تأمین مسکن پروژه های گوناگونی دارد که تحت عنوان مسکن مهر و سیاست های مربوط به آن نخواهد بود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات