معاون حقوقی رئیس جمهو با بیان اینکه میزان دعاوی در محاکم دادگستری کشور کاهش یافته است این امر را نتجه توسعه نظام حقوقی در کشور دانست.

به گزارش افکارنیوز ، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست مشترک با معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری به بررسی مسائل و مشکلات اداری و مالی و پشتیبانی حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور پرداخت.

در این نشست امین زاده ابتدا به تشریح اهمیت وظایف معاونت حقوقی در توسعه نظام حقوقی کشور پرداخت که از نتایج آن کاهش دعاوی در محاکم دادگستری است، سپس هریک از معاونین معاونت حقوقی، توضیحاتی راجع به حوزههای تحت نظر خود ارائه کردند.

همچنین در ادامه جلسه، معظم زاده معاون پشتیبانی و تحول اداری طی سخنانی راجع به وظایف اصلی و ساختار نهاد بر آمادگی ادارات کل زیر نظر معاونت پشتیبانی و تحول اداری، بر رفع نیازهای حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور در چارچوب اعتبارات و امکانات موجود تأکید کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات