وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای خطاب به احمد میدری عنوان کرد در اولین جلسه هیئت امنا؛ نظام پرداخت به مدیران تأمین اجتماعی بررسی شود.

به گزارش افکارنیوز، کارورفاه اجتماعی متن نامه مذکوربه این شرح است:

متاسفانه با بررسی های صورت گرفته ساختارهای صندوق ها دچارمشکلات اساسی است که هم انجام کاراداری و نظام تصمیم گیری را با مشکل مواجه ساخته و از سویی هزینه های غیر متعارف درصندوق ها به چشم می خورد که یکی از این موارد اختلاف سطح حقوق بین مدیران ارشد درصندوق ها و سایر مشاغل مشابه است.

علاوه بر این با توجه به اینکه این صندوق ها امانتی است از سوی صاحبان آنان اعم از کارگران و کارفرمایان، روستاییان و… از وی می خواهم دراسرع وقت بررسی ساختار صندوق ها و نظام پرداخت جهت بررسی در اولین جلسه هیئت امنای تأمین اجتماعی در دستور کار قرار گیرد. اینجانب خواهانم نظام پرداخت پاداش منطقی و متعادل تنظیم گردد.

خاطرنشان می سازد پیش از این علی ربیعی برداشت ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای پرداخت پاداش که در آخرین روزهای دولت قبل مورد تصویب قرارگرفته بود را لغو کرده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات