وزیر بهداشت از برگزاری اجلاس روسای دانشگاهها پس از تکمیل مصوبات بودجه سال آینده و بررسی مشکلات سلامت در کارگروه دولت خبر داد.

به گزارش افکارنیوز، دکتر سیدحسن هاشمی در نشست معارفه سرپرستان و روسای جدید دانشگاههای علوم پزشکی کشور گفت: با توجه به وضعیت جاری اعتبارات در کشور، وجود یک وحدت رویه در همه دانشگاهها ضروری است، هیئت امناها نباید اقداماتی انجام دهند که هزینه بر سیستم تحمیل کند.

وی با اشاره به صحبتهای سرپرستان و روسای دانشگاهها در خصوص مشکلات اجرای طرح تمام وقتی پزشکان، افزود: کارگروهی برای اجرای قانون تمام وقتی پزشکان در بیمارستانهای دولتی تشکیل و نتایج آن برای اجرا به دانشگاهها ابلاغ می شود.

هاشمی بیان داشت: در انتصابات خود دقت کنید افرادی را به کارها گمارید که با اهداف نظام سلامت هماهنگ باشند زیرا هماهنگی در رسیدن به اهداف تأثیر زیادی دارد.

وی در ادامه اظهار داشت: البته این را هم بدانید که کشور متعلق به یک گروه و جناح خاص نیست و هر کسی که چارچوب نظام، رهبری و قانون اساسی را قبول دارد می تواند مسئولیت داشته باشد و کار کند.

وزیر بهداشت اهداف عالیه نظام سلامت را گوشزد کرد و گفت: توجه داشته باشید که گاهی لازم است برای تحقق این اهداف از خودتان عبور کنید. همه ما خدمتگزار و امانتدار مردم هستیم و باید طوری عمل کنیم که مردم متوجه شوند تغییر رخ داده است.

هاشمی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی ما در این دوره تقویت ارتباط با اصناف پزشکی از جمله سازمان نظام پزشکی است و وظیفه اصلی همه ما باید حفظ حقوق مردم باشد. که در این راستا با تعامل مثبت وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی و انجمنهای تخصصی می توان زمینه نظارت بر خدمات پزشکی را به طور علمی تر، جدی تر و اثربخش تر فراهم کرد.

وی در عین حال راهکار اصلی رفع چالشهای نظام سلامت را واقعی شدن تعرفه های پزشکی دانست و بیان داشت: کارگروهی برای تعیین و واقعی شدن تعرفه های پزشکی در دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است.

هاشمی گفت: اگر تعرفه های واقعی شود و بیمه ها بتوانند قیمت واقعی خدمات را پرداخت کنند بیمارستانها بتدریج به سمتی می روند که بتوانند با بخش خصوصی رقابت کنند زیرا قوانینی مثل تمام وقتی پزشکان و پرداخت حق جذب کارکنان قابل اجرا خواهد شد.

وزیر بهداشت ارتباط با مردم و مراجعان را موجب رقت قلب و موفقیت مدیران دانست و خلق منابع، تعامل با نمایندگان مجلس، استفاده از ظرفیت خیرین و بهره گیری از توانمندیهای بخش خصوصی، ایجاد فضای شور و نشاط در دانشگاهها و بین دانشجویان، حضور در خوابگاهها و جمع دانشجویان و تشکلها، اعتماد به دانشجو را سایر وظایف روسای دانشگاهها اعلام کرد و گفت: برخی اتفاقات مثل فضای سکوت و سکون در خوابگاهها و امنیتی دیدن دانشگاهها اقتدار محسوب نمی شود و در شأن نظام اسلامی نیست باید به دانشجو فضای اظهار نظر داد و به او اعتماد کرد.

وزیر بهداشت در ادامه خواستار توجه بیشتر روسای دانشگاهها به" بهورزان" شد و گفت: بهورزان افسران اصلی نظام مراقبتهای بهداشتی هستند و با سابقه طولانی و تجاربی که دارند می توانند کارهای بزرگی برای شما انجام دهند.

وی به خطاب به سرپرستان جدید دانشگاههای علوم پزشکی افزود: از هم اکنون برای خود یک برنام ۴ ساله تنظیم کنید.

وزیر بهداشت رابطه مناسب و بهره برداری از ظرفیت اطلاع رسانی و فرهنگسازی رسانه ها، ارتباط مستحکم تر با مردم، بازدید از مراکز درمانی استان و شهرها، حکومت به دلها به جای صدور بخشنامه های متواتر و دوست داشتن مردم و خدمت به آنها را رموز دیگر موفقیت روسا و مدیران دانشگاهها دانست
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات