دبیر انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران گفت: رشته تخصصی تحت عنوان متخصص جراحی زیبایی، اساسا وجود ندارد.

به گزارش افکارنیوز، دکتر سید جواد امیری زاد افزود: بر اساس ضوابط و قوانین موجود، فارغ التحصیلان رشته فوق تخصصی جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی که رشته مصوب وزارت بهداشت است، پس از گذراندن دوره پزشکی عمومی و طی دوره تخصصی جراحی عمومی به مدت ۴ سال و پس از آن گذراندن دوره ۳ ساله آموزش فوق تخصصی جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی و کسب مدرک مورد تایید مراجع علمی، مجاز به انجام اعمال جراحی پلاستیک و زیبایی می شوند.

وی اظهار داشت: بر اساس قوانین وزارت بهداشت، انجام هرگونه اقدامی در زمینه جراحی زیبایی منوط به گذراندن دوره های آموزشی مصوب وزارت بهداشت است. برای مثال اعمال جراحی زیبایی بینی به لحاظ قانونی می بایست توسط افرادی انجام شود که در دوره آموزش آنها، آموزش این جراحی قید شده باشد.

دبیر انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران ادامه داد: حیطه فعالیت جراح را در دوره های آموزشی، برنامه درسی (کوریکولوم آموزشی) بر اساس اینکه یک پزشک قرار است پس از فارغ التحصیلی چه وظایفی را انجام دهد، مشخص و معین می کند و پزشک به طور قانونی حق دارد تنها بر اساس مواردی که آموزش دیده است، اقدام به اعمال جراحی کند.

وی تصریح کرد: از آنجا که پزشکی رشته ای جامع نگر بوده، هر فرد در هر زمینه ای که آموزش پزشکی ببیند، می بایست اطلاعاتی نسبت به سایر رشته ها نیز داشته باشد که این موضوع به غلط زمینه دخالت در برخی رشته های پزشکی توسط پزشکان غیر متخصص را فراهم آورده است.

امیری زاد با اشاره به اینکه طبق قانون، پزشکان موظفند تنها موارد ذکر شده در دانشنامه فارغ التحصیلی شان را که در پروانه مطب آنان نیز قید شده بر تابلو و در معرفی خود ارایه کنند، یادآور شد: استفاده از عناوین غیرواقعی و کذب در تابلو مطب و در تبلیغات پزشکی غیر قانونی است.

دبیر انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران تصریح کرد: به علت برخورد نکردن مستمر مراجع قانونی ذیربط مانند وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی سوء استفاده در این زمینه تاکنون ادامه یافته است.

وی از هموطنان خواست با توجه به آشفته بازار تبلیغات برای جراحی زیبایی، نخست از انجام عملهای جراحی غیر ضروری زیبایی اجتناب کرده، دوم تحت تاثیر تبلیغات، به خصوص تبلیغات رسانه ای اعم از تبلیغات ماهواره ای و تبلیغ در مجلات تصمیم به انجام جراحی های زیبایی قرار نگیرند.
امیری زاد یادآور شد: هموطنانی که در زمینه اعمال جراحی پلاستیک یا اعمال جراحی زیبایی پرسشها یا ابهامهایی دارند می توانند به وب سایت این انجمن به نشانی www. plasticsurgeons. ir مراجعه کنند
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات