چندی پیش طرفداران فرقه انحرافی کیهانی (حلقه) در ادامه فعالیت های خود تجمعی را با هدف حمایت از سرکرده خود به نام" م - ط" در حوالی محله قلهک تهران برگزار کردند.

به گزارش افکارنیوز ، چندی پیش تعداد یاز اعضای فرقه انحرافی کیهانی (حلقه) در ادامه فعالیت های خود تجمعی را با هدف حمایت از سرکرده خود به نام" م - ط" در حوالی محله قلهک تهران برگزار کردند.

در پی این اقدام تعدادی از آسیب دیدگان و مخالفان این فرقه تحت عنوان" انجمن نجات از حلقه" نیز هم زمان در در همان محل مقابل طرفداران فرقه کیهانی تجمع کردند که طرفداران فرقه حلقه به دلیل ترس از مخالفان محل را ترک کردند.

این فرقه در پیش از این هم تجمعاتی رادر اماکن مختلف مذهبی به دلیل دعا برای آزادی سرکرده خود برگزار کرده بود که تعدادی از آنها توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند.

بررسی ها نشان می دهد سرکرده این فرقه با وجود اقدامات انحرافی و ضاله که منجر به آسیب دیدن تعداد کثیری شده، خود را به حق می داند و حکم دادگاه را ناروا قلمداد می کند. طرفداران وی نیز با این دیدگاه به دنبال فشار برای آزادی سرکرده خود هستند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات