مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از هزار و ۲۴ نفر از بانوان به عنوان راننده تاکسی بانوان در شهر تهران فعالیت می کنند، گفت: بخش اعظم سرویس مدارس امسال برعهده رانندگان زن است.

به گزارش افکارنیوز، میثم مظفر، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی در خصوص گسترش تاکسی بانوان در سطح شهر، اظهار داشت: در گذشته سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در راستای رویکرد خود و با توجه به بحث خدمت رسانی ویژه تر به بانوان شهر تهران، اقدام به تأسیس تاکسی هایی ویژه ای تحت عنوان تاکسی بانوان در شهر تهران کرد که این موضوع مورد توجه و دستور کار سازمان تاکسیرانی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از هزار و ۲۴ نفر از بانوان به عنوان راننده تاکسی بانوان در شهر تهران فعالیت می کنند، ادامه داد: این بانوان به صورت تاکسی بی سیم تلفنی صرفاً برای جا به جایی زنان در نظر گرفته شده که این موضوع مورد رضایت شهروندان به ویژه بانوان قرار گرفته است که خوشبختانه هر روز شاهد گسترش این اقدام بوده و در حال توسعه است.

*آموزش های لازم به راننده تاکسی بانوان/ فضای خطوط و پایانه مناسب رانندگان زن نیست


مدیر عامل سازمان تاکسیرانی با اشاره به اینکه تاکسی بی سیم تلفنی به طور ویژه تر برای مسافران زن که بتوانند از خدمات ویژه برخوردار شوند، در نظر گرفته شده است، افزود: باید بگویم هر فردی که به عنوان تاکسی بانوان وارد ناوگان تاکسیرانی می شود، آموزش های لازم را دیده و از صلاحیت لازم برخوردار است همچنین این فرد از فیلتر سازمان تاکسیرانی گذشته است.

مظفر با اشاره به اینکه برخی بانوان در سطح شهر در خطوط و پایانه فعالیت می کنند که این موضوع از نظر بنده چندان قابل دفاع نیست، اظهارداشت: خطوط شهر و پایانه ها، فضای استاندارد و مطلوبی برای خدمت رسانی تاکسی بانوان نیست چراکه براساس فرهنگ دینی و نگاه ویژه ای که ما به زنان داریم و برای ارتقاء شأن و منزلت بانوان تاکسی بی سیم تلفن در نظر گرفته شده و موضوع حضور زنان در خطوط و پایانه ها مد نظر ما نیست.

*ممکن است رانندگان زن مورد بی مهری در پایانه های تاکسیرانی قرار گیرند


وی ادامه داد: تاکسی بی سیم بانوان نقش متمایزی نسبت به تاکسی بانوان در خطوط و پایانه دارد، چرا که ممکن است زنان در خطوط و پایانه مورد بی مهری افراد و تاکسیران ها قرار گیرند و با فضای نامناسب شهری روبه رو شوند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی در این بخش از سخنان تصریح کرد: با توجه به جایگاه مناسب بانوان امسال بخش قابل توجهی از فعالیت سرویس مدارس را به بانوان سپرده ایم. چراکه دانش آموزان الگوهای رفتاری خود را بیشتر از رانندگان سرویس مدارس دریافت می کنند و آنها بسیار الگوپذیر هستند، همچنین مدت زمان بسیاری با راننده ارتباط دارند که بر این اساس ما این اقدام را انجام داده ایم.

مظفر افزود: رانندگان زنی که برای تاکسی سرویس مدارس انتخاب کردیم به دلیل این بوده که نقش مادری نیز بر عهده دارند و حس دلسوزی دارند؛ در حقیقت امسال بخش مهمی از سرویس مدارس به بانوان اختصاص داده شده است.

*نباید برای احقاق حقوق بانوان به دنبال این باشیم که زنان در تمام مشاغل نقش آفرینی کنند


وی با اشاره به اینکه تاکسی سرویس مدارس دخترانه شهر تهران به صورت ویژه از امتیاز فوق برخوردار هستند، گفت: باید حضور زنان در جامعه با نگاه کارشناسی دقیق صورت گیرد تا در جایگاه متناسب و در شأن خود از آن ها کمک بگیریم.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی بیان کرد: نباید برای احقاق حقوق بانوان لزوماً به دنبال این باشیم که زنان در تمام مشاغل نقش آفرینی کنند البته این مثال به منزله پایین آوردن سطح کار اقشار مختلف به ویژه تاکسیرانان نیست. ولی به طور کلی نباید برای مطالبه حقوق بانوان به دنبال مشاغلی برویم که با روحیه زنان مطابقت ندارند.

مظفر با تاکید بر اینکه زنان باید با توجه به تناسبی که با محیط کار داشته و روحیه شان، مشاغل برایشان در نظر گرفته شود، اظهار داشت: نباید افراط و تفریط در خصوص آن ها صورت گیرد چرا که باعث ضربه به حضور موثر بانوان می شود.

وی در خصوص حقوق رانندگان بانوان نسبت به رانندگان مرد، گفت: ما نگاه ترحم آمیز به بانوان نداریم. بر اساس نرخی که شورای شهر برای همه تاکسی های خطوط در نظر می گیرد نرخ اجرا می شود؛ آن ها به حق قانونی خود پایبند بوده و نگاه ترحم آمیز به آن ها باعث ضربه به این قشر می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات