اخیرا مشاهده می شود که برخی بیمارستان های خصوصی با ارسال پیامک خدمات شان را تبلیغ کرده و در این پیامک ها حتی قیمت هایی پایین تر از عرف معمول بویژه در حوزه جراحی های زیبایی را تبلیغ می کنند.

به گزارش افکارنیوز، دکتر محمد جهانگیری درباره ارسال پیامک های تبلیغاتی از سوی بیمارستان های خصوصی به عنوان نوعی راهکار جهت جبران افزایش هزینه ها و رفع مشکلات مالی، گفت: بر اساس قانون موضوع ساماندهی تبلیغات به سازمان نظام پزشکی واگذار شده و هر نوع تبلیغ که یکی از آنها پیامک است باید با مجوز سازمان نظام پزشکی صورت گیرد؛ در غیر این صورت تبلیغ خدمت مربوطه غیرقانونی است.

وی در این باره افزود: سازمان نظام پزشکی با کلیت این موارد برخوردهای لازم را انجام می دهد. این تبلیغات از نظر ما مورد تایید نیست. حتی در این زمینه یک مورد را احضار کردیم و از آنها توضیح خواستیم.

جهانگیری ضمن تاکید مجدد بر آن که تبلیغات پیامکی و… در حوزه خدمات پزشکی به هیچ وجه مورد تایید سازمان نظام پزشکی نیست، افزود: در خدمات پزشکی و دارویی، " اطلاع رسانی" مطرح است نه" تبلیغات" . حق استفاده از تبلیغ در خدمات پزشکی و دارویی نداریم. تبلیغ در حوزه خدمات پزشکی و دارویی از سال ۱۳۳۴ تاکنون ممنوع است.

معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: در مجموع در حوزه پزشکی باید اطلاع رسانی مناسب داشته باشیم. در غیر این صورت با قوانین مربوطه مغایرت داشته و برخورد قانونی لازم با موارد مطرح صورت می گیرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات