وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سالانه ۴۰ هزار نفر به جمعیت معلولان کشور افزوده می شود، گفت: باید معلولیت به بخشی از دغدغه سیاسیون تبدیل شود و بدون عزم جدی سیاسی تلاشها ثمر چندانی نخواهد داشت.

به گزارش افکارنیوز، علی ربیعی در همایش روز جهانی معلول که روز سه شنبه برگزار شد، افزود: در حال حاضر بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت جهان با معلولیت زندگی می کنند و ۲۰۰ میلیون نفر نیز در انجام امور حسی و حرکتی خود با مشکل مواجه هستند. بر اساس آمارهای جهانی ۱۰ درصد از مردم دنیا را نیز می توان معلول به حساب آورد.

وی گفت: معلولیت ۶۰ درصد در زنان بیشتر از مردان است و همچنین حدود ۸۰ درصد معلولان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند کشورهایی که بنیانهای مادی لازم برای حمایت از معلولان را نیز ندارد.

به گفته وزیر رفاه کنوانسیون حقوق افراد معلول نشان می دهد که نیازمند آن هستیم اقدامات گوناگونی برای تحقق حقوق معلولان انجام دهیم و همچنین تدابیر قانونی متعددی را برای ضمانت اجرایی آنها داشته باشیم. بنابراین لازم است جامعه را با واقعیت معلولیت آگاه کنیم و تمام ابزارهای فرهنگی از موسیقی تا ادبیات، فیلم و عکس را برای این هدف بکار بندیم.

ربیعی با اشاره به اینکه باید دولتها برای ۱۰ تا ۱۲ درصد از جامعه خود که بیشترین کمک را نیاز دارند، برنامه ریزی کنند، گفت: برای مواجهه با واقعیت معلولیت باید ائتلافی اجتماعی، علمی، فرهنگی و سیاسی شکل گیرد و جامعه باید اهمیت موضوع را دریابد و بداند که دولتها توانایی کافی برای رفع مشکلات معلولان را ندارند به همین دلیل باید جامعه مدنی به خوبی برای کاستن از علل بروز معلولیتها در مقابله با پیامدهای آن بسیج شود و در نهایت باید معلولیت به بخشی از دغدغه سیاسیون بدل شود و بدون عزم جدی سیاسی برای کاستن از آلام معلولان بقیه تلاشها ثمر چندانی نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه سالیانه ۴۰ هزار نفر به جامعه معلولان کشور اضافه می شود، گفت: در حال حاضر برنامه هایی برای بهبود کیفیت زندگی معلولان طراحی و اجرا شده اما معتقدم با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم به همین دلیل باید با همکاری های سازمان های مختلف در سطح ملی برنامه ریزی های بهتری انجام شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص قانون جامعه حمایت از معلولین نیز تاکید کرد: باید به سمت اجرایی شدن این قانون گام برداریم و برای تحقق آن و پر کردن خلاءهای قانونی موجود به همکاری تمامی دستگاههای اجرایی نیازمند هستیم.

به گفته ربیعی، باید دولت و قانونگذاران و همچنین شهرداری ها و دولت برای داشتن شهرهایی که محیط بهتری برای زندگی معلولان باشند به همکاری بین سازمانی نیازمندیم.

وی گفت: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با گروههای هدف مانند معلولان، کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار و… با رویکرد توانمندسازی و ایجاد فرصت برابر تاکید داشته و می دانیم که دولت در شرایط مالی مناسبی قرار ندارد به همین دلیل باید به سمتی حرکت کنیم که با اعمال نوعی تبعیض مثبت در جهت اشتغال معلولان گام برداریم و دستگاه های دولتی نیز قوانین مربوط به حمایت از معلولان را در بخش اشتغال اجرا کنند.

ربیعی گفت: همچنین از طریق همکاری با بخش خصوصی سیاستهایی را باید در پیش گرفت که بخش غیردولتی از معلولان و توسعه اشتغال آنها و همچنین سیاستهای تشویقی بهره مند شود.

به گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) اشاره کرد و گفت: گزارش جهانی در خصوص کودکان معلول که یونیسف جمع آوری کرده می تواند گامی برای شکل گیری جوامع و همراهی جهانی برای مقابله با مشکلات ناشی از معلولیت برای کودکان باشد.

وی از آمادگی این وزارتخانه برای همکاری با نهادهای بین المللی در زمینه ارتقاء کیفیت زندگی معلولان و پیشبرد برنامه های مطالعاتی و اجرایی خبر داد و گفت: ایران در منطقه ای مملو از خشونت و خطر برای کودکان، زنان و همه گروه های آسیب پذیر قرار گرفته و بخشی از مشکلات موجود نیز برآمده از جغرافیای سیاسی و شرایط خاص منطقه ای است بنابراین نهادهای بین المللی تعامل با ایران را باید فراتر از همکاری میان یک کشور با سازمان های بین المللی ببینند بلکه این تعامل می تواند راهی به سوی ایجاد تاثیرات منطقه ای مثبت در یکی از مهمترین مناطق کره زمین باشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات