معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: دولت به ملوان نیاز دارد نه قایقران.

به گزارش افکارنیوز، محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که با عنوان مخالف نماینده دولت در مخالفت با طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی سخن می گفت، تصریح کرد: طرح ممنوعیت اشتغال بازنشستگان از دو منظر قانونی و همچنین بحث مصلحت قابل ارزیابی است.

وی افزود: عمده طرح های نمایندگان مجلس در جهت رفع یک مانع یا پر کردن خلاءهایی است که در مجلس وجود دارد؛ درباره استفاده از بازنشستگان و خدمات آنان از منظر قانونی حداقل در سه مورد قانونی به دولت اجازه استفاده از بازنشستگان داده شده است.

نوبخت ادامه داد: در ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ب آن که مربوط به استفاده دولت از بازنشستگان است این مسئله به صراحت ذکر شده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: آنچه که در سالهای ۸۹ تا ۹۴ در این کشور صورت می گیرد باید در چارچوب همین میثاق قانونی یعنی برنامه پنجم توسعه باشد.

نوبخت گفت: بر اساس این قانون به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازنشسته و بازخرید می شوند به استثنای اعضای هیئت علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ممنوع است.

وی افزود: از این رو ضمن ممنوعیت از استفاده از خدمات افراد بازنشسته دولت مجاز به استفاده از خدمات افراد، مقامات و فرزندان شاهد است. از این رو آنچه که دولت انجام داده است برخلاف قانون نبوده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: دولت از خیرخواهی نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد دولت کمال تشکر را دارد اما آیا این مصلحت واقعا به نفع دولت است یا نه؟

نوبخت گفت: دولت تدبیر و امید برای عبور از شرایط فعلی نیاز به قایقران ندارد بلکه ما در شرایط فعلی نیاز به ملوان داریم.

نوبخت گفت: با توجه به اینکه تعداد افراد بازنشسته در مشاغل اجرایی و ستادی تنها ۲۵ نفر است و این میزان بیش از این مقدار نمی شود خواهش می کنم به این طرح رای ندهید.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات