فکر می کنم شما هم آقای فرخ نژاد، مثل من، شهرستانی ساده ای هستید. چرا که از صدای دندان قروچه ای که از لابلای سطور مصاحبه تان به گوش می رسید، آشکار بود بیشتر گول زیرگوشی خواندن دیگرانی را خورده اید که به تدریج دارد سفره فراخ مادام العمر شان در سینما جمع می شود.

به گزارش افکارنیوز ، چندروز پیش حمید فرخ نژاد در مصاحبه ای گفته بود که با کار کردن کنار کارگردانی مثل ابوالحسن داوودی چه عاید من می شود؟ امثال ایشان (داودی) جز پول ویژگی دیگری ندارند که انگیزه همکاری بشود. در همین رابطه، ابولحسن داوودی با انتشار یادداشتی در روزنامه بانی فیلم نسبت به این سخنان واکنش نشان داد:

۱ آقای فرخ نژاد شما آدم محترمی به نظر می رسید و من هم به میزان اعتبار بازیگری جنابعالی در سینما، ارزش قائلم، منتها به همان اندازه ای که هست… نه بیشتر و نه کمتر… برای آنچه که در مصاحبه با ماهنامه ٢۴ و با اشاره به سخنان من در مناظره سینمای فاخر در «بانی فیلم» گفته اید، کاش لااقل جوری حرف می زدید که شأن خودتان را انقدر پائین نمی آوردید. ضمن اینکه اگر حداقل خرده فراستی از خودتان نشان می دادید و متن همان مناظره را یک بار می خواندید مشاهده می کردید. که من هیچ وقت اسمی از جنابعالی نبردم چرا که هیچ صنمی با شما ندارم و اتفاقا این تهیه کننده محترم تان بوده که دستمزدتان را لو داده و اعلام کرده زیر این قیمت را به شما پرداخت کرده و دو تهیه کننده دیگر حاضر در مناظره هم در پاسخ تائید کردند که هیچ وقت در کارشان امثال چنین دستمزدهایی رو به بازیگرهایی در اندازه شما پرداخت نمی کنند و نخواهند کرد، مگر اینکه دل بیرحمی باشد و مال مفت دولتی…

٢ جناب فرخ نژاد، من مطابق آنچه در متن مصاحبه هم گفته ام، هنوز هم فیلم شما را ندیده ام، چنانکه در طول چهار سال مدیریت فخیمه گذشته برای حفظ احترام خودم به هیچ نمایش و مراسم دولتی و نیمه دولتی و شبه دولتی و جشنواره ای و فجر و… پا نگذاشته ام، همچنانکه مصاحبه شما را هم در مجله ٢۴ نخواندم چرا که آنرا ندیدم و اگرهم می دیدم، قطعا فرصت و کنجکاوی خواندنش را نداشتم… تصادفا در برنامه «هفت» دیدم که آن تیتر شیطنت آمیز را به نقل از شما آورده اند.

همانجا اسمم را در اینترنت مرور کردم و گوشه هایی از نظرات جنابعالی را دیدم. فکر می کنم شما هم آقای فرخ نژاد، مثل من، شهرستانی ساده ای هستید. چرا که از صدای دندان قروچه ای که از لابلای سطور مصاحبه تان به گوش می رسید، آشکار بود بیشتر گول زیرگوشی خواندن دیگرانی را خورده اید که به تدریج دارد سفره فراخ مادام العمر شان در سینما جمع می شود و حالا از سادگی شما استفاده کرده اند و اعتبار نسبی تان را برای جوابی که ندارند هزینه می کنند. و شاید خود شما هم دلخورید که چرا یک زمانی پای این سفره نشسته اید و اعتبار باخته اید و حالا دارید عصبانیتش را جور دیگه ای نشان می دهید… گرچه این اظهار نظر به آن شکل اهانت آمیز در تلویزیون و برنامه «هفت» هم آشکارا نشان از شیطنت عوامل پشت صحنه داشت و بی طرفی و اعتبار خودشان را زیر سئوال می برد.

٣ ضمن اذعان دوباره بنده به محترم بودن جنابعالی -به همان اندازه که هستید- اعلام می کنم که در هیچ کدام از فیلم هایم، نه به بازیگری چون شما نیازی داشته ام و نه هیچ گاه پیشنهادی داده ام که شما رد کرده باشید و فکر نمی کنم با احترامی که من به همه بازیگران و به ویژه خصوصیات مثبت اخلاقی شان می گذارم و این یکی از فاکتورهای مهم من برای انتخاب بازیگر است در آینده هم به بازیگری شما نیازی داشته باشم که اصلا قیمتی برای آن متصور باشم! و فکر کنم شما شایسته آن هستید یا نه؟ … ضمن اینکه اخلاق حرفه ای به من حکم می کند به شما هم حق بدهم که نظر خودتان را داشته باشید و قطعا مکدر هم نخواهم شد چون قاضییانی که توهم و واقعیت را از هم باز شناسند فراوان تر از فراوانند.

۴ در انتها… برخلاف جنابعالی، ادعا می کنم که به مثابه لقمان حکیم از شما بسیار آموختم. انشاا… که در حرفه تان و با کمک دوستان تان به درجات معتبرتر و والاتری عروج فرمائید.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات