رییس مرکز سنجش آموزش و پرورش با بیان اینکه براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو که در شهریور ۹۲ مصوب شده، نهایتا تا ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سوابق تحصیلی خواهد بود، گفت: بر این اساس کنکور هیچ وقت حذف نخواهد شد.

به گزارش افکارنیوز ، عبدالرسول عمادی درباره آخرین تصمیمی که شورای سه جانبه سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص نحوه پذیرش در دانشگاه ها اعمال خواهد کرد، گفت: بر اساس قانون مصوب شهریور ۹۲ مقرر شده به صورت تدریجی و صعودی پس ازپنج سال حداقل ۸۵ ظزفیت پذیرش دانشگاه ها برمبنای سوابق تحصیلی باشد.

وی افزود: بر این اساس می توان گفت تا زمانی که ۸۵ درصد از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها بر اساس سوابق تحصیلی خواهد بود، بنابراین کنکور هرگز حذف نخواهد شد و مطابق این قانون می توان گفت حذف کامل کنکور به طور کامل اتفاق نخواهد افتاد.

می توان گفت تا زمانی که ۸۵ درصد از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها بر اساس سوابق تحصیلی خواهد بود، بنابراین کنکور هرگز حذف نخواهد شد و مطابق این قانون می توان گفت حذف کامل کنکور به طور کامل اتفاق نخواهد افتاد.

رییس مرکز سنجش آموزش و پرورش ادامه داد: برای ۱۵ درصد باقی مانده که در پذیرش دانشجویان در دانشگاه ها موثر خواهد بود، قانون سه راهکار را در نظر گرفته است که در شیوه اول پایه های ۱۰،۱۱ و ۱۲ تحصیلی مبنای پذیرش دانشجو قرار خواهد گرفت که امتحانات این سه پایه متوسطه دوم باید مطابق استانداردهای شورای عالی برگزار و به سازمان سنجش ارائه شود.

رییس مرکز سنجش آموزش و پرورش ادامه داد: برای ۱۵ درصد باقی مانده که در پذیرش دانشجویان در دانشگاه ها موثر خواهد بود، قانون سه راهکار را در نظر گرفته است که در شیوه اول پایه های ۱۰،۱۱ و ۱۲ تحصیلی مبنای پذیرش دانشجو قرار خواهد گرفت که امتحانات این سه پایه متوسطه دوم باید مطابق استانداردهای شورای عالی برگزار و به سازمان سنجش ارائه شود.

عمادی افزود: بر همین اساس امسال تصمیمی که برای نحوه پذیرش داوطلبان در دانشگاه ها اتخاذ شد، تاثیر ۲۵ درصدی نمرات نهایی داوطلبان بود، اما تفاوتی که با سال گذشته دارد، در این است که تاکنون این تاثیر سوابق تحصیلی به صورت مثبت اعمال می شد، اما برای کنکور ۹۳ سوابق تحصیلی هم تاثیرات مثبت و هم تاثیرات منفی در کنکور خواهد داشت، بنابراین تاثیر ۲۵ درصدی نمرات نهایی داوطلبان در کنکور با تاثیر مثبت و منفی اعمال خواهد شد.

عمادی افزود: بر همین اساس امسال تصمیمی که برای نحوه پذیرش داوطلبان در دانشگاه ها اتخاذ شد، تاثیر ۲۵ درصدی نمرات نهایی داوطلبان بود، اما تفاوتی که با سال گذشته دارد، در این است که تاکنون این تاثیر سوابق تحصیلی به صورت مثبت اعمال می شد، اما برای کنکور ۹۳ سوابق تحصیلی هم تاثیرات مثبت و هم تاثیرات منفی در کنکور خواهد داشت، بنابراین تاثیر ۲۵ درصدی نمرات نهایی داوطلبان در کنکور با تاثیر مثبت و منفی اعمال خواهد شد.

وی عنوان کرد: در روش دوم که در قانون آمده است؛ اعمال سوابق تحصیلی به اضافه نمره آزمون عمومی کنکور است که بر این اساس علاوه بر سوابق تحصیلی سه سال متوسطه آخر، آزمون عمومی نیز برای داوطلبان برگزار شود.

عمادی ادامه داد: راهکار سوم قانون، اعمال سوابق تحصیلی به اضافه برگزاری آزمون اختصاصی و عمومی است که در هر سه حالت پس از اعمال سوابق تحصیلی، نحوه پذیرش بر اساس آزمون ها را سازمان سنجش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت مشخص خواهد کرد.

وی عنوان کرد: در روش دوم که در قانون آمده است؛ اعمال سوابق تحصیلی به اضافه نمره آزمون عمومی کنکور است که بر این اساس علاوه بر سوابق تحصیلی سه سال متوسطه آخر، آزمون عمومی نیز برای داوطلبان برگزار شود.

عمادی ادامه داد: راهکار سوم قانون، اعمال سوابق تحصیلی به اضافه برگزاری آزمون اختصاصی و عمومی است که در هر سه حالت پس از اعمال سوابق تحصیلی، نحوه پذیرش بر اساس آزمون ها را سازمان سنجش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت مشخص خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بر اساس این قانون که به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور معروف است، دانشگاه ها همواره از طریق این سه روش می توانند برای کرسی های خود دانشجو انتخاب کنند.

به گفته رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش، برگزاری چند آزمون کنکور در سال نیز از دیگر پیشنهاداتی بود که در شورای سه جانبه مطرح و مقرر شد مورد بررسی قرار بگیرد.

عمادی درباره مصوباتی که این شورای سه جانبه داشت نیز گفت: در این نشست سه جانبه کارگروه مشترک با همکاری وزارتخانه های علوم، آموزش و پرورش، سازمان سنجش و دانشگاه آزاد تشکیل می شود و مقرر شده رشته محل هایی که برای آنها نیازی به برگزاری آزمون نیست، مشخص شود؛ لذا بر اساس فرمولی که اعلام شده، چنانچه تعداد داوطلبان در یک رشته کمتر از سه برابر ظرفیت صندلی های دانشگاه باشد، با اعمال سوابق تحصیلی و چنانچه تعداد داوطلبان و متقاضیان آن رشته محل بیش از سه برابر ظرفیت دانشگاه ها باشد، برای آن رشته ها آزمون برگزار شود.

رییس مرکز سنجش آموزش و پرورش درپاسخ به این سوال که پیش از این عنوان شده بود سازمان سنجش استاندارد بودن امتحانات نهایی آموزش و پرورش را قبول ندارد و از این وزارتخانه خواسته تا کیفیت امتحانات خود را به حد استاندارد برساند، آیا برنامه ای برای تغییر در نحوه امتحانات نهایی دارید؟ گفت: کنکور سراسری از چند جنبه داوطلبان را مورد سنجش قرار می دهد، در حالی که آزمون ها و امتحاناتی که آموزش و پرورش برگزار می کند، متفاوت از این آزمون سراسری است.

وی در توضیح بیشتر گفت: این تمایز و تفاوت در شیوه برگزاری آزمون ها و نوع سنجش استعداد، سرعت، دقت و سطح یادگیری دانش آموزان نباید به این معنا باشد که آزمون های آموزش و پرورش از استاندارد لازم برخوردار نیست، چرا که آزمون هایی همانند آزمون پیشرفت تحصیلی و سایر آزمون های آموزش و پرورش هرگز همانند کنکور نخواهد بود.

در این قانون آمده است، آنچه برای سابقه تحصیلی نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه ملاک است که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

همچنین برای آزمون عمومی، آزمون سراسری از میان دروس عمومی رشته های تحصیلی در سه سال آخر دوره آموزش متوسطه مدنظر است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار و برای آزمون اختصاصی نیز آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته های تحصیلی در سه سال آخر دوره متوسطه مدنظر است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.

گفتنی است، وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ارائه سابقه تحصیلی برای دانش آموزان و متقاضیان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد واین وزارتخانه موظف است در اجرای این تبصره تغییرات لازم را در تشکیلات اداری خود به تصویب مراجع ذی ربط برساند.

براساس این قانون، سازمان سنجش آموزش کشور مسئولیت سنجش داوطلبان را بر عهده دارد و تعیین روش پذیرش دانشجو در دانشگاه بر اساس ظرفیت رشته محل ها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت نام اعلام می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات