تاریخ نشان داده است هر وقت آقای مرتضوی خلافی کرده، آقای احمدی نژاد او را تنبیه کرده و به پست مهم تری گمارده است…

به گزارش افکارنیوز ، هفته پیش که آقای احمدی نژاد از آقای روحانی، رییس جمهور، درخواست مناظره کرد، هنوز گُل کاری آقایان در سازمان تأمین کارت هدیه (تأمین اجتماعی سابق) به طور کامل رو نشده بود، اما حالا که گزارش تحقیق وتفحص مجلس منتشر شده، معلوم شده است آقای مرتضوی چند خط قرمز مهم آقای احمدی نژاد را رد کرده است.

آقای مرتضوی در دوران مدیریت بر سازمان تأمین اختصاصی (تأمین اجتماعی سابق) خط قرمز آقای احمدی نژاد در زمینه سوءاستفاده نکردن از منابع دولتی را رد کرد و از منابع دولتی استفاده کرد.

آقای مرتضوی در دوران مدیریت بر سازمان تأمین انتفاعی (تأمین اجتماعی سابق) با استخدام افراد نزدیک و ارتباط های گسترده با برخی خواص، خط قرمز آقای احمدی نژاد را در زمینه باندبازی رد کرد.

البته مرتضوی قبلا نیز خط قرمز امنیتی آقای احمدی نژاد را رد کرده بود. احمدی نژاد هنوز اعتقاد دارد که آزادی در دوران ایشان نزدیک به مطلق بوده است. یادتان باشد ایشان در کل کل انتخاباتی شان در سال ۸۴ گفتند: «مگر مشکل جوانان ما موی سر آن هاست! » اما آقای مرتضوی در ماجرای کهریزک نشان داد که مشکل جوانان ما موی سر آن هاست.

مهم تر از همه آقای مرتضوی با این کارها پاک ترین دولت تاریخ بشر را - از اشک آدم تا صوراسرافیل - به دردسر انداخته است و بیم آن می رود که دیگر نتوانیم دولت سابق را پاک ترین دولت بنامیم. پس با این اوصاف، به نظر می رسد آقای احمدی نژاد باید با آقای مرتضوی مناظره کند نه با آقای روحانی، چون آقای مرتضوی همه شرایط را برای این که رودرروی آقای احمدی نژاد قرار بگیرد، دارد.

اما به دو دلیل مناظره احمدی نژاد و مرتضوی برگزار نخواهد شد؛ اول این که مجلس همه بگم بگم های سازمان تأمین افتضاحی (تأمین اجتماعی سابق) را رو کرده و دیگر چیزی برای رو کردن دیگران نمانده است و دوم این که تاریخ نشان داده است هر وقت آقای مرتضوی خلافی کرده، آقای احمدی نژاد او را تنبیه کرده و به پست مهم تری گمارده است. این بار البته چون احمدی نژاد رییس جمهور نیست، مهم ترین پستی که ممکن است آقای مرتضوی بگیرد، ریاست حفظ و نگه داری ساختمان دفتر رییس جمهور سابق است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات