رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نخستین همایش سلامت معنوی گفت: توجه به سلامت معنوی و اعتقادات مذهبی تا ۷ سال به طول عمر انسانها می افزاید.

به گزارش افکارنیوز ، علیرضا مرندی اظهار داشت: سلامت معنوی تعریف مفصلی دارد و موضوع جدیدی است چون از حدود ۱۳۲۵ هجری شمسی سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی را به عنوان ابعاد سلامت در نظر گرفته بودند اما این بعد سلامت کمتر مورد توجه بود.

وی افزود: ۳۰ سال پیش نماینده نروژ گفت که با این ابعاد نمی توان کشور را اداره کرد و براساس آن خلاء ضلع روانی و معنوی و نگرانی انسان ها نسبت به آینده شان مورد توجه قرار گرفت.

مرندی گفت: از این رو برای حل مشکل بحران هویت مردم تصمیم گرفته شد تا سلامت معنوی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: در آن زمان نگرانی کشورهای کمونیستی از احاطه مذهب موجب شد تا سازمان جهانی بهداشت تعریف و اجرای آن را بر مبنای فرهنگ کشورها قرار دهد.

وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: غربی ها روی این مسئله کار کرده اند و متعهد شدند تا بعد معنوی و روحی را در برنامه شان وارد کنند.

وی افزود: تحقیقات اثبات کرده است که امید به زندگی آدم هایی که سلامت معنوی را مدنظر قرار داده اند موجب افزایش طول عمر آنها ۷ سال بیشتر از سایر افراد شده است.

مرندی اذعان داشت: دو سوم از دانشکده های پزشکی آمریکا چند واحد سلامت معنوی را در برنامه های درسی شان گنجانده اند. اما متأسفانه این مبحث در کشور ما مظلوم مانده است.

مرندی ادامه داد: به دلیل نگرانی هایی که برای طرح و اجرای سلامت معنوی در کشور وجود داشت این مهم به فرهنگستان علوم پزشکی سپرده شد.

وی افزود: این نگرانی ها به دلیل ورود افراد دیگر در مبحث سلامت معنوی و آسیب هایی مانند ورود برخی مسائل خرافی بود.

وی خاطر نشان ساخت: بر این اساس فرهنگستان علوم پزشکی با مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) قرار است در این زمینه فعالیت کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات