یک ببر در حین حرکات نمایشی در اسپانیا، ناگهان به فرمان مربی خود پاسخ نداد و به سمت او حمله ور شد.

صدای روسیه اظهار کرد: مربی ببر با نام «دنی گتانی» نزدیک بود قربانی حیوان خود شود.

نمایش در جریان بود و ناگهان ببر یا به دلیل سر و صدا و یا به دلیل اشتعال به فرمانهای مربی پاسخ نداد و پس به او حمله کرد.

مربی با جراحات سنگین به بیمارستان منتقل شد. یکی از تماشاگران به وسیله دوربین گوشی همراه خود این حادثه را فیلمبرداری کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات