مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم، به برخی جزئیات معیارهای این وزارتخانه برای تعیین روسای دانشگاهها اشاره کرد.

به گزارش افکارنیوز ، عبدالحسین فریدون با بیان اینکه بررسی استعفای روسای دانشگاههای بین المللی امام خمینی قزوین و شهید باهنر کرمان در دست بررسی است، ادامه داد: استعفاهای این دو مقام مسئول در کمیته انتصاب روسای دانشگاهها در دست بررسی است. البته این دو نفر در حال حاضر در محل کارشان حاضر می شوند و هنوز با استعفایشان موافقت نشده است.

وی همچنین تاکید کرد: وزارت علوم تصمیمی برای تغییر رئیس دانشگاه تهران ندارد.

مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم درباره ملاکهای تعیین روسای دانشگاهها، گفت: معیارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی، تجربه مدیریت و صلاحیت علمی سه معیار اصلی انتخاب روسای دانشگاه ها به شمار می آید.

فریدون درباره اعزام تیم بازرسی به دانشگاهها، تاکید کرد: کمیته بررسی دانشگاهها به تمام دانشگاههای کشور به منظور سرکشی و بازرسی، یک تیم کارشناسی اعزام می کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات