رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نسبت به نوع فعالیت بانوان در دفاتر مشاور املاک هشدار داد و گفت: مباشر و مشاور زن نباید در دفاتر مشاور املاک استخدام شوند که پیش تر هم اماکن بر این موضوع تاکید کرده بود.

به گزارش افکارنیوز ، ر ییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نسبت به نوع فعالیت بانوان در دفاتر مشاور املاک هشدار داد و گفت: مباشر و مشاور زن نباید در دفاتر مشاور املاک استخدام شوند که پیش تر هم اماکن بر این موضوع تاکید کرده بود.

حسام عقبایی با اشاره به ممنوع بودن استخدام و فعالیت نیروی زن در دفاتر مشاور املاک به عنوان مشاور و مباشر املاک اظهار کرد: دفاتر مشاور املاک فقط می توانند منشی یا کارمند زن استخدام کنند.

عقبایی با بیان اینکه بانوان می توانند پروانه کسب برای راه اندازی دفاتر املاک دریافت کنند، افزود: در حال حاضر از ۱۲۰۰ مشاور املاک دارای پروانه کسب ۸۰۰ نفر زن پروانه کسب دارند.

وی در این زمینه به مشاوران املاک هشدار داد و گفت: زنان نمی توانند در دفاتر املاک مباشر یا مباشر باشند اما می توانند مباشر مرد داشته باشند و پروانه کسب دریافت کنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات