رییس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران با تشریح اقدامات این دفتر در تهران، گفت: پیگیری وضعیت مفقودین جنگ ایران و عراق و افزایش آگاهی های مردم غرب ایران در مورد خطرات مین دو اولویت کاری دفتر صلیب سرخ در ایران است.

به گزارش افکارنیوز ، الیویر مارتین در یک نشست خبری با تشریح برنامه و اقدامات این کمیته در تهران، گفت: کمیته صلیب سرخ بین المللی با توجه به اینکه کشور ایران در مقایسه با کشورهای همسایه اش از جمله افغانستان و عراق، کشور با ثباتی محسوب می شود، میزان ۴.۵ میلیون فرانک سوئیس به عنوان بودجه فعالیت هایش در ایران در نظر گرفته است.

وی در تشریح اولویت های کاری اش پس از چهار ماه از زمان ریاستش در دفتر کمیته صلیب سرخ در تهران، گفت: همکاری و ادامه فعالیت با دولت ایران و عراق در مورد پیگیری پرونده مفقودین جنگ، یکی از اولویت ها و برنامه های مهم این کمیته است.

رییس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران با بیان اینکه شریک اصلی دفتر کمیته در تهران، جمعیت هلال احمر ایران است، گفت: در این زمینه در سال ۲۰۱۴ آگاهی رساندن در مورد خطرات مین و ادامه فعالیت ها برای جست وجوی افراد مفقود شده و برقراری ارتباط بین خانواده های زندانیان و مهاجرین در دستور کار قرار دارد.

مارتین با بیان اینکه ترویج حقوق بشردوستانه با همکاری کمیته ملی بشردوستانه و جمعیت هلال احمر ایران به عنوان یکی از اولویت های کاری این دفتر مورد پیگیری قرار می گیرد، گفت: همچنین تقویت همکاری ها با محافل علمی و همکاری نزدیک با مرکز مطالعات تطبیق اسلام و حقوق بشردوستانه در قم، از دیگر اقدامات این دفتر در طی سال ۲۰۱۴ خواهد بود.

وی در مورد ارتباط این دفتر با جمعیت هلال احمر ایران، گفت: جمعیت هلال احمر ایران آمادگی خوبی برای پاسخگویی در زمان وقوع حوادث اضطراری دارد که این تخصص جمعیت ایران بسیار شناخته شده است. همچنین جمعیت ایران فعالیت های بسیار مناسبی در زمینه توانبخشی جسمانی و ارتوپد دارد که می توان از این ظرفیت برای کمک به تمام افراد آسیب دیده استفاده کرد.

رییس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ با بیان اینکه کمیته بین المللی صلیب سرخ به خوبی به ظرفیت و تخصص های جمعیت هلال احمر واقف است، گفت: بر همین اساس هلال احمر ایران می تواند با استفاده از تخصص خود در زمینه ارتوپد، توانبخشی و امداد، کمیته صلیب سرخ را در پیشبرد اهداف خود یاری دهد.

وضعیت اجرای حقوق بشردوستانه در ایران


وی در مورد وضعیت اجرای حقوق بین المللی بشردوستانه در ایران، گفت: مجموعه مقررات حقوق بین المللی بشردوستانه در زمان مخاصمه و درگیری مسلحانه در داخل مرزهای یک کشور بکار گرفته می شود و از آنجایی که خوشبختانه در ایران مخاصمه مسلحانه ای وجود ندارد، به معنای اخص، پیگیری اجرای این حقوق بین المللی در ایران مصداق پیدا نمی کند. اما کمیته بین المللی صلیب سرخ به عنوان یک سازمان گسترش دهنده این حقوق در زمان صلح علاوه بر برگزاری دوره های آموزشی و ارتباط با نهادهای دولتی و تقنینی در راستای تقویت عناصر قانونی اجرای این حقوق را در دستور کار خود قرار داده است.

مارتین با بیان اینکه در حوزه ترویج حقوق بشردوستانه و آموزش مباحث این حق، پیشرفت های زیادی داشته ایم، گفت: اما در مباحث جرم انگاری نقض حقوق بشردوستانه باید ارتباط بیشتری با نهادهای دولتی و تقنینی داشته باشیم.

۶۰ هزار نفر از کشته شدگان جنگ ایران و عراق همچنان مفقود هستند


وی در مورد آخرین وضعیت مفقودین جنگ ایران و عراق، گفت: تعداد ۶۰ هزار نفر از کشته شدگان جنگ ایران و عراق همچنان مفقود هستند و کمیته صلیب سرخ بین المللی به عنوان واسطه بی طرف، پیگیری این وضعیت را بر عهده دارد. اما لازم به ذکر است که با اینکه در ایران کمیته تحقیق و تفحص مفقودین جنگ، پیگیری این مسئله را بر عهده دارد. اما کمیته صلیب سرخ از طریق وزارت امور خارجه نسبت به پیگیری وضعیت مفقودین اقدام می کند.

رییس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ با بیان اینکه حدود ۱۰ هزار نفر از مفقودین جنگ متعلق به ایران هستند، گفت: دولت های ایران و عراق نقش اصلی را در مورد پیدا کردن این مفقودین اجرا می کنند و دفتر کمیته در تهران تنها به عنوان یک واسط بی طرف پیگیری و هماهنگی را انجام می دهد.

وی با بیان اینکه با وجود جنگ شدید و طولانی میان دو کشور ایران و عراق، شاهد گفتمان خوبی از سوی این دو کشور در بحث پیگیری وضعیت مفقودین هستیم، گفت: کمیته تحقیق و تفحص ایران پیشرفت بسیار خوبی داشته است و اگر اقدامات این کمیته نبود، تعداد بیشتری مفقود داشتیم.

شمار مین های پاکسازی نشده در کشور بالاست


مارتین با بیان اینکه اجساد یافته شده در مرز شلمچه تبادل می شود، گفت: از اواخر سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون ۸۰۰ جسد فیمابین دو کشور مبادله شده است که از این میان ۵۳۰ جسد متعلق به ایران و ۲۲۵ جسد نیز متعلق به عراق بوده است.

رییس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنین در مورد فعالیت های آگاهی رسانی در مورد مخاطرات مین به ایسنا گفت: هنگامی که صحبت از مین می شود، منظورمان مهمات خنثی نشده ایست که سبب آلودگی مناطق شده است و لازم به ذکر است که مهمات بسیار زیادی هستند که باید پاکسازی شود و حرف از میلیون ها مهمات منفجر نشده و باقی مانده ایست که مناطق را آلوده کرده و برخی عنوان می کنند که ۱۵ میلیون مهمات در مناطق مرزی بین دو کشور ایران و عراق وجود دارد که البته من این آمار را تایید نمی کنم. اما آن چیزی که مسلم است، اینکه تعداد مهمات منفجر نشده در خاک ایران بالاست.

مارتین با اشاره به اقدامات موثر ایران در طی سال های اخیر برای پاکسازی مناطق، گفت: پاکسازی مناطق آلوده بزودی تمام نمی شود و به همین دلیل دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در تهران نسبت به آگاهی رسانی در مورد خطرات مین و مهمات خنثی نشده اقدامات فرهنگی انجام می دهد.

وی با بیان اینکه تعداد مین های پاکسازی نشده در کشور بالاست، گفت: با این حال نسبت افراد قربانی به مین های خنثی نشده کم است، اما ما معتقدیم که یک قربانی مین نیز زیاد است که باید با هماهنگی های انجام شده نسبت به بهبود ارتقای وضعیت آگاهی مردم اقداماتی صورت بگیرد.

رییس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ ضمن تقدیر از مرکز مین زدایی کشور برای اقدامات موثرش در حوزه حفاظت از مردم در مناطق مرزی، گفت: هنگامی که صحبت از مین می شود، همگان به یاد مرزهای غربی ایران می افتند اما نکته مهم این است که اقدامات زیادی در مورد مهاجران افغانی که قصد برگشت به کشور خود را دارند، در شرق کشور نیز انجام شده است؛ به گونه ای که در شش ماهه اول ۱۰۰ هزار نفر از افاغنه که قصد برگشت به کشورشان را داشتند، مورد آموزش قرار گرفته اند.

عمق فاجعه و درگیری در سوریه بالاست


رییس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد آخرین وضعیت سوریه و نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ، گفت: در مورد سوریه آمار و ارقام کشته و مصدوم شدن بسیار زیاد است اما آمار دقیقی اعلام نشده و آن چیزی که مسلم است اینکه تعداد زیادی از مردم جان خود را از دست داده اند.

وی افزود: نگرانی من درمورد میزان تخریب در سوریه، افراد معلول و مهاجرانی است که مجبور به ترک کشور خود شده اند و از آنجایی که این تخریب و معلولیت تا سال ها بعد از جنگ گریبان افراد را می گیرد، باید در این مورد چاره ای اندیشیده شود.

مارتین با بیان اینکه در سوریه درگیری به جنگ قومی بدل شده و هر روز شدت آن بیشتر می شود، گفت: بازسازی این کشور قطعا دچار مشکل خواهد شد و هر چقدر میزان خشونت افزایش یابد، رسیدن به تفاهم و صلح مشکل تر خواهد شد و راه حلی نیز برای پایان دادن به این جنگ دیده نمی شود.

رییس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ با بیان اینکه برای پایان دادن به بحران سوریه، راه حل سیاسی دیده نمی شود، گفت: تا زمانی که راه حل سیاسی نباشد، راه حل بشردوستانه هم برای این مسئله نمی توان پیدا کرد.

وی یکی از مشکلات جدی سوریه را دسترسی امن به قربانیان عنوان کرد و گفت: از نظر دسترسی بشردوستانه به قربانیان، سوریه در شرایط خوبی قرار ندارد و برای حل این مشکل، صلیب سرخ گفت وگوهایی را با سران کشورهای منطقه داشته و در همین راستا گفت وگویی را با ظریف، وزیر امور خارجه ایران داشته ایم.

مارتین همچنین با بیان اینکه ارقام تایید نشده نشان می دهد که عمق فاجعه و درگیری زیاد است، گفت: صلیب سرخ در سوریه ۱۰۱ میلیون فرانک سوئیس بودجه در نظر گرفته است و این نشان می دهد بزرگترین عملیات صلیب سرخ در سوریه در حال پیگیری است.

وی در مورد بحرین نیز گفت: وضعیت در سوریه مسلحانه و جنگ تمام عیار است، چرا که فعالیت های نظامی زیادی در آن صورت می گیرد، اما در بحرین این قضیه متفاوت است.

رییس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران با بیان اینکه پس از جنگ در افغانستان، بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر برای دریافت خدمات ارتوپد به دفاتر کمیته مراجعه کرده اند، گفت: به نظر می رسد افرادی که در جنگ سوریه دچار معلولیت شده باشند، بیش از اینها باشد و قطعا اگر روزی صلح به سوریه برگردد، موضوعات زیادی همچون آزادی زندانیان، یافتن مفقودین و پیدا کردن خانواده های قربانیان و مهاجرین که از یکدیگر دور افتاده اند، بسیار حائز اهمیت است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات