استاندار تهران از برنامه ریزی برای جایگزینی روش های کسب درآمد شهرداری ها خبر داد و گفت: استانداری تهران در حال برنامه ریزی برای ایجاد راه های قانونی و مناسبی است که جایگزین روش های فعلی ایجاد درآمد در شهرداری ها شود.

به گزارش افکارنیوز ، حسین هاشمی درباره انجام اقداماتی برای جلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز در حاشیه شهر تهران، اظهار داشت: داشتن فکر و مشاور ه های اقتصادی بسیار حائز اهمیت است چراکه می توان از این طریق راهکار های بهتری برای جلوگیری از این اقدامات به ویژه در شهرهای کوچک بدست آورد.

وی ادامه داد: معاون عمرانی استانداری تهران در حال برنامه ریزی برای ایجاد راه های قانونی و مناسبی است که جایگزین روش های فعلی ایجاد درآمد در شهرداری ها شود.

استاندار تهران با اشاره به اینکه متأسفانه خواسته یا ناخواسته مهاجرت به تهران و اطراف آن صورت می پذیرد، تصریح کرد: با تغییر برخی قوانین و راهکارهای کسب درآمد، تخلفات در حوزه ساخت و ساز کاهش می یابد و به حداقل می رسد.

وی خاطرنشان کرد: دفتر فنی و اداره کل حریم شهرداری تهران در حال همکاری با یکدیگر هستند تا بتوانند نسبت به تعیین حریم شهر تهران به نتیجه برسند چراکه از این طریق می توان بخشی از ساخت و سازهای غیرمجاز را برطرف کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات