معاون اداری مالی وزارت علوم با اشاره به بدهی سنگین دانشگاهها به افراد حقیقی و حقوقی، از علت افزایش و کاهش بودجه دانشگاهها، بدهکاری مراکز آموزش عالی به پیمانکاران و کسری بودجه دانشگاهها، گفت.

به گزارش افکارنیوز ، وی در بخش نخست این گفتگو به آخرین وضعیت مالی و بودجه ای دانشگاهها و همچنین بدهکاری آنان به افراد حقوقی و حقیقی اشاره کرد.

معاون اداری مالی وزارت علوم با بیان اینکه سالی که به پایان آن نزدیک می شویم برای آموزش عالی کشور از نظر اعتبارات مالی سال بسیار بدی بود، ادامه داد: البته ما در جریان مشکلات دولت هستیم، متاسفانه سال گذشته هم برای دانشگاهها سال بدی بود و فکر می کنم آموزش عالی در میان دستگاههای دولتی بدترین وضعیت را داشت؛ تخصیص اعتبارات آموزش عالی در سال گذشته زیر ۶۴ درصد و در واقع از تمام دستگاهها بدتر بود. از همین رو، دانشگاهها سال ۹۱ را با سختی و بدهی به پایان بردند و سال ۹۲ را هم با سختی و با تخصیص های پایین آغاز کردند.

وی نتیجه این تجمیع و مشکلات مالی را بدهی سنگین دانشگاهها به افراد حقیقی و حقوقی اعلام کرد و گفت: در هزینه های جاری، دانشگاهها نزدیک به یک هزار میلیارد تومان به افراد حقیقی و حقوقی، دستگاهها، آب، برق، گاز و شرکتهای طرف قراردادشان بدهکار هستند. در بخش عمرانی هم سال گذشته تخصیص ها در حد ۱۰ درصد بود و پروژه ها راکد شد و دانشگاهها مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار هستند.

به گفته امید، ۹۰ درصد این کسری بودجه مربوط به سال ۹۱ و ۱۰ درصد آن مربوط به سال ۹۰ است.

این مقام مسئول وزارت علوم، درباره شرایط مالی سه ماهه آخر امسال دانشگاهها، اظهار داشت: امسال حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به بدهی دانشگاهها افزوده می شود و در سه ماهه سوم نیز به جای اینکه ۷۵ درصد بودجه خود را دریافت کنند تاکنون ۶۰ درصد بودجه به دانشگاهها اختصاص یافته و در واقع هنوز ۱۵ درصد عقب هستند.

امید با بیان اینکه رشدی که دانشگاهها دارند آن چیزی نیست که بر اساس اختصاص سرانه باشد، تاکید کرد: این رشد بر اساس نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و بر اساس صلاحدید خودشان به یک بخشی رشد ۲۵ درصد و به بخش دیگر رشد ۱۵ درصد داده اند؛ بنابراین تفاوت رشدی که در بودجه دانشگاهها وجود دارد به علت نظر کارشناسی این سازمان بود و آن فرمولی که ما برای بودجه سرانه داشتیم نشان می دهد بسیاری از دانشگاهها کمتر یا بیشتر از حقشان دریافت می کنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات