شهردار تهران گفت: مدیران اجرایی باید توجه کنند که پژوهش و تصمیم سازی که توسط نخبگان انجام می شود، از آزمون و خطا در حوزه مدیریت شهری جلوگیری می کند.

به گزارش افکارنیوز ، محمدباقر قالیباف در حاشیه ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری در جمع خبرنگاران افزود: در اداره کشور نیز اگر می خواهیم بدون آزمون و خطا عمل کنیم، جز با تکیه بر علم عالمان و اندیشمندان و به کارگرفتن تحقیقات در صحنه اجرایی امکانپذیر نیست.

شهردار تهران تصریح کرد: اگر امروز در تهران هر اتفاقی در بخش اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و خدماتی می افتد که از جمله آن تولید برق از زباله و حل مشکل دفن زباله در جنوب تهران بود، مدیون کار پژوهشگران در بخش های حقیقی و حقوقی است.

قالیباف افزود: باید از ظرفیت مدیریت دانش بنیان در عرصه مدیریت شهری استفاده شود.

وی همچنین گفت: مهم ترین پروژه ها در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و در بحث پایان نامه های دانشجویی در حوزه بررسی چالش های شهری است که عمدتاً این پژوهش ها راهنمای ما در انجام فعالیت های شهری است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات