مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی، سازمان محیط زیست کشور گفت: سازمان هیچ گونه موا فقتی برای فاز اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان با وزارت نیرو نکرده است.

به گزارش افکارنیوز ، رحمتی گفت: وزارت نیرو گزارش اولیه این طرح را برای ما ارسال کرد و در کمیته ارزیابی زیست محیطی مطرح شد و با کلیات مطالعه طرح موافقت نشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اجرای این طرح تبعات زیست محیطی بر اکوسیستم خشکی و دریایی دارد باید مطالعات تفصیلی روی آن انجام شود.

مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی با اشاره به دغدغه اول زیست محیطی این طرح اذعان داشت: ۲ موضوع اساسی در این طرح مطرح است، یکی بحث برداشت آب و دیگری بحث آب شیرین کن هاست.

رحمتی ادامه داد: با توجه به اینکه قبل از انتقال آب باید، آب را به کمک آب شیرین کن، شیرین و سپس به سمنان منتقل شود، باید از روش هایی برای این امر استفاده کنند که کمترین پساب را به جای بگذارد.

وی با بیان این مطلب که تا کنون مطالعات تفصیلی به دست ما نرسیده خاطر نشان کرد: در صورتی که وزارت نیرو مطالعات تفصیلی را روی این طرح انجام دهد و دغدغه های زیست محیطی ما را برطرف کند، با این طرح موافقت می کنم، در غیر اینصورت همانطور که تا به امروز هیچ گونه موافقتی با فاز اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان صورت نگرفته است، بازهم مخالفت خواهیم کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات