معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور از تشکیل کارگروه کسر مالیات از بیماران و همچنین تبین هزینه شدن مالیات های پزشکی برای توسعه سلامت خبر داد.

به گزارش افکارنیوز ، محمد جهانگیری درباره نابسامانی های مالیاتی در حوزه پزشکی اظهار داشت: مسئله مهم در این زمینه آن است که هزینه مالیاتی در هزینه سرجمع خدمات بیایید و این موضوعی است که ما در سرلوحه کارمان داریم، مبنی بر اینکه در بحث درآمدهای مالیاتی بتوانیم در توسعه سلامت از آن استفاده کنیم و این موضوعی است که دولت باید به ما کمک کند. ما از مجلس می خواهیم در قوانین قید کند که این حمایت ها صورت پذیرد تا درآمدهای مالیاتی پزشکی در حوزه سلامت به بخش های دولتی و خصوصی هزینه شود زیرا در حال حاضر ما شاهد این خلاء هستیم.

جهانگیری تصریح کرد: ما مشاهده می کنیم وقتی افراد حقیقی به خاطر بیماری هزینه ای می کنند باید از مالیات آنان کسر شود و این مسئله باید در جامعه و حوزه سلامت تبین شود و اگر ما بتوانیم درآمدهای مالیاتی در حوزه پزشکی را احصا کنیم می توان در حوزه سلامت این اعتبارات را صرف کرد. در این راستا یک کارگروه کشوری را تشکیل دادیم که شامل انجمن های علمی - تخصصی و حقوقدان ها است که با هماهنگی وزارت بهداشت و سازمان های مرتبط و همچنین مجلس شورای اسلامی این مسئله را پیگیری کنیم.

وی افزود: مسئله دیگر بحث خدمات و توزیع منابع است که از جمله مسائل مهم به حساب می آید، زیرا عدالت در توزیع منابع در ارائه دهنده خدمات پائین است و از گذر عدالت مالیاتی می توانیم به توزیع منابع برسیم و این مسئله را نیز در دست بررسی داریم تا بتوانیم پس از احصا درآمدهای مالیاتی حوزه پزشکی از این مسئله برای عدالت در توزیع منابع سلامت را نیز محقق کنیم.

جهانگیری درباره اینکه کدام صنف بیشترین مشکل مالیاتی را براساس بررسی های شما دارند، خاطرنشان کرد: بنده با صنوف دیگر کاری ندارم و براساس بررسی هایی که انجام دادیم حوزه پزشکی را تشریح می کنم، براساس اسنادی که ما داریم صنف پزشکی در پرداخت مالیات در رتبه نخست قرار دارد و به صورت سیستماتیک در بین تمام صنوف مالیات پزشکی پرداخت می شود و این اسناد به بیمه ها ارائه می شود و تمام حساب های مالیاتی بیمارستان ها نیز معلوم است. بنابراین در زمینه پرداخت مالیات در حوزه پزشکی جایگاه خوبی داریم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات