معاون توانمندسازی سازمان رفاه شهرداری:

معاون توانمند سازی سازمان رفاه شهرداری تهران با اشاره به توجه ویژه سازمان به موضوع کارآفرینی اجتماعی از درون حوزه شهری گفت: کارآفرینی افراد آسیب دیده و در معرض آسیب در اولویت سازمان رفاه است.

به گزارش افکارنیوز ، رمضان لطفی گفت: در پی تعاملات خوب صورت گرفته با دستگاه های مختلف از جمله وزارت تعاون و سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور، کار توانمندسازی را از درون حوزه شهری شروع کرده ایم و در اولین قدم افرادی که با عنوان کارتن خواب و یا معتاد هستند مورد توجه ویژه قرار داده ایم و برای این افراد فضاهای آموزشی منجر به اشتغال ایجاد کرده ایم.

وی افزود: در حال حاضر کارگروه های ویژه ای برای توانمندسازی قشرهای مختلف تشکیل شده است که موضوع آموزش، توانمندسازی و اشتغال به طور جد در این کارگروه ها پیگیری می شود.

وی در خصوص کارآفرینی اجتماعی گفت: استفاده از تشکل های حرفه ای فعال در این حوزه در دستور کار معاونت توانمندسازی و کارآفرینی سازمان رفاه قرار گرفته است و به عنوان مثال تشکل رعد- انجمن بیماران ms و حمایت از زندانیان با این معاونت همکاری دارد.

وی با بیان اینکه کار آفرینی اجتماعی خالق ارزش های اجتماعی است، افزود: می توان در قالب یک مشارکت و ایجاد فرصت در جامعه ارزش های اجتماعی خلق کرد. این مقوله بیشتر در جوامع دانشگاهی مطرح است ولی سازمان رفاه این موضوع را به صورت علمی و عملیاتی در حوزه مدیریت شهری پیگیری می کنیم و اعتقاد داریم شهرداری تهران در این حوزه نقش بسزایی دارد.

لطفی ادامه داد: کارآفرینی اجتماعی در گذشته وجود همان افراد خیر مدرسه ساز و مسجد ساز بوده است که امروز با نگاه تخصصی تحت عنوان کارآفرینی اجتماعی به آن پرداخته می شود. امروز افراد بسیاری وجود دارند که تمایل دارند مسئولیت اجتماعی خود را در قبال هم نوع خود ایفا کنند.

وی افزود: این افراد در بحث خدمات مشاوره، اشتغال زایی و خدمات رفاهی در قالب کمک های نقدی و غیر نقدی امکاناتی را فراهم می کنند که سازمان رفاه به عنوان یک پل ارتباطی جایگاهی برای استفاده جامعه هدف از این امکانات فراهم می کند.

این مقام اجتماعی تاکید کرد: تلاش می کنیم زمینه ایفای مسئولیت اجتماعی افراد در قالب های حقیقی و حقوقی در سطح جامعه فراهم شود. البته در این مسیر از ظرفیت های دستگاه های ذیربط استفاده می کنیم و در خصوص هر مسئله ای از صاحبنظران آن مسئله بهره می بریم.

وی افزود: اعتقاد داریم اگر بتوانیم در سه محور شهر، شهروندان و شهرداری ارتباط درستی برقرار کنیم قطعا خدماتی که ارائه می کنیم خدمات هدفمندی است. تلاشمان این است که در جلسات توانمندسازی اقشار مختلف به مسئله نوآوری و خلاقیت توجه ویژه ای داشته باشیم.

معاون توانمندسازی سازمان رفاه با اشاره به اینکه کلید شهر در دست شهرداری است گفت: کلید موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز باید در دستان شهرداری قرار بگیرد زیرا که بزرگترین سرمایه شهرداری مردم هستند و امروز ارتباط مویرگی و نزدیکی میان شهرداری و مردم برقرار شده است. با استفاده از این ویژگی و استفاده از فضاها و امکاناتی که در اختیار شهرداری قرار دارد می توان زمینه ایفای نقش مسئولیت اجتماعی به درستی فراهم شود و از این امر برای توانمندسازی اقشار نیازمند مختلف در جامعه استفاده کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات