متخصص آسم و آلرژی کودکان گفت: سیگار کشیدن والدین، آلودگی هوا، استنشاق بوی سرخ کردن غذا و دود اسپند در شروع و تشدید سرفه مزمن در کودکان نقش اساسی دارد.

به گزارش افکارنیوز ، محمد صالحی اظهار داشت: سرفه ای که بیش از دو هفته طول بکشد و با درمان معمولی بهبود پیدا نکند، سرفه مزمن نام دارد.

متخصص آسم و آلرژی کودکان گفت: ژنتیک در بروز سرفه مزمن مؤثر است اما عوامل محیطی مثل سیگار کشیدن والدین، آلودگی هوا، استنشاق بوی سرخ کردن غذا و دود اسپند در شکل گیری و تشدید سرفه مزمن در کودکان نقش دارند.

متخصص بیماری های کودکان تصریح کرد: اگر سرفه مزمن درمان نشود و ادامه دار شود، به صورت آسم ورود پیدا می کند و درمان مشکل تری را در پی دارد.

صالحی افزود: برای درمان باید از داروهای ضد حساسیت و استنشاقی در کودکان ۶ سال به بالا استفاده کرد.

وی گفت: استفاده از بخور نقش چندانی در درمان ندارد و باید این کودکان دقت داشته باشند که تماس با افراد سیگاری نداشته باشند و در مواقع آلودگی هوا از منزل خارج نشوند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات