وزیر آموزش و پرورش گفت: به دنبال سرانه ای کردن بودجه مدارس هستیم.

به گزارش افکارنیوز ، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر در بسیاری از مدارس سهم مازاد وجود دارد، اما به دلیل اینکه حقوق این معلمان را آموزش و پرورش پرداخت می کند مدیران مدارس حساسیت نسبت به این موضوع نشان نمی دهند.

وی ادامه داد: اگر اعتبارات از سوی مدیران مدارس پرداخت شود در این صورت حساسیت بیشتری نسب به مازاد نیروی انسانی صورت می گیرد و مدیران هم نسبت به هزینه مدارس حساس تر می شوند.

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: از این رو به دنبال تبدیل بودجه مدارس از صورت سنتی به صورت سرانه ای هستیم.

فانی گفت: در این حالت در هر مدرسه بابت هر دانش آموز مبلغی به عنوان سرانه در اختیار مدیر مدرسه قرار می گیرد و هزینه های مدرسه و حقوق معلمان سرانه پرداخت خواهد شد و در این صورت شاهد خواهیم بود که مدیران با اولویت اعتبارات مدرسه را به نحو بهتری اداره می کنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات