رییس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: ۷۰۰۰ کد و رشته محل دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی بدون متقاضی است.

دکتر میرزاده با تاکید بر لزوم بازنگری و بازبینی رشته ها واحدهای دانشگاهی، اظهار کرد: در دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع زمانی مختلف رشته هایی از شورای گسترش آموزش عالی به منظور توسعه مجوز گرفته اند که امروزه به خاطر تغییرات جمعیتی ایران دیگر متقاضی ندارند و صندلی های آنها خالی مانده است.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از فضا و تجهیزات کد و رشته های بدون متقاضی دانشگاه آزاد، گفت: قرار است از این امکانات و تجهیزات برای توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد استفاده کنیم.

به گفته میرزاده، در مقطع تحصیلات تکمیلی تقاضاهای خوبی هم در دانشگاه های دولتی و هم در دانشگاه آزاد وجود دارد و جذب این دسته از دانشجویان هم به نفع کشور و هم به نفع دانشجویان است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات