تمامی مشمولان ورزشکاری که در تیم های ملی عضویت دارند می توانند با ارائه درخواست خود از طریق وزارت ورزش و جوانان و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح خدمت دوره ضرورت خود را پس از سپری کردن دوره آموزش نظامی در نیروهای مسلح تحت نظر وزارت ورزش وجوانان و تیم های ملی سپری کنند.

به گزارش افکارنیوز ، براساس قانون سرباز قهرمان مصوب سال ۱۳۷۷، مشمولان ورزشکاری که در زمان صلح به عضویت هریک از تیم های ملی برگزیده می شوند می توانند با درخواست وزارت ورزش وجوانان وموافقت وهماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح خدمت دوره ضرورت خود را پس از سپری کردن دوره آموزش نظامی در نیروهای مسلح تحت نظر وزارت ورزش وجوانان و تیم های ملی سپری کنند.

براین اساس فهرست اسامی این مشمولان باید ازسوی وزارت ورزش وجوانان تهیه و به همراه برگه آماده به خدمت برای انجام هماهنگی لازم به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال شود وستاد کل نیز موظف است پس از بررسی تایید و تعیین مرکزآموزش این فهرست را برای اعزام به سازمان وظیفه عمومی ناجا ارسال کند تا نسبت به اعزام این مشمولان به مراکزآموزشی اقدام کرده و پس از پایان دوره آموزش نیروهای مسلح، این افراد را برای انجام دوره ضرورت وبه عنوان مامور به خدمت در اختیار وزارت ورزش وجوانان و فدراسیون های ورزشی قرار دهد.

این ورزشکاران در مدت انجام ماموریت، حق فعالیت در هیچ باشگاه یا تیم ورزشی غیرنظامی را جز با موافقت ستاد کل ندارند و در صورتی که تیم های نیروهای مسلح به این ورزشکاران نیاز داشته باشند وزارت ورزش وجوانان موظف است این افراد را برای شرکت در مسابقات جهانی نیروهای مسلح در اختیارستاد کل قرار داده و پس از پایان مسابقات از وجود آنان استفاده کند.

درصورتیکه وزارت ورزش وجوانان نتواند از این مشمولان در تیم های ملی استفاده کند باید با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به بازگرداندن آنان به نیروی مسلح مربوطه اقدام کند.

همچنین براین اساس مشمولان ورزشکاری که در تیم های ورزشی عضویت دارند قبل از هرگونه قرارداد با باشگاه مربوطه باید نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود از وظیفه عمومی اقدام کنند و در همین زمینه به مشمولان ورزشکار دارای معافیت تحصیلی دانشجویی – دانش آموزی و طلاب در مدت مجازمعافیت تحصیلی تا نهایت یکسال مجوز فعالیت ورزشی صادر و بعد از اتمام مهلت مقرر در صورت دارا بودن شرایط، مدت مذکور قابل تمدید خواهد بود.

به مشمولانی که دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم هستند با استعلام هیئت ورزشی مربوطه از وظیفه عمومی مجوز فعالیت ورزشی داده می شود و آن دسته از مشمولانی که دارای برگ اعزام بدون غیبت و یا معافیت موقت هستند نیز تا مدت مجاز و تعیین شده مجوز فعالیت ورزشی صادر و تحویل آنان داده خواهد شد.

ورزشکاران تیم های ملی نیز در صورت اعزام به مسابقات آسیایی، جهانی والمپیک، می توانند با درخواست فدراسیون مربوطه موعد اعزام خود را بنا به تشخیص سازمان وظیفه عمومی حداکثر تا چهارماه به تعویق بیاندازند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات