معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفت: وزارت بهداشت در راستای دستورات مقام معظم رهبری و با توجه به سیاستهای ایشان و قوانین مصوب کشور در جهت توسعه جمعیت و سلامت بارداری مادر و کودک قدم بر می دارد.

به گزارش افکارنیوز ، علی اکبر سیاری اظهارداشت: در مورد توسعه جمعیت دو برنامه در کشور وجود دارد؛ یک برنامه در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که سیاستهای جمعیتی نظام را در دست کار دارد و آقای هاشمی رفسنجانی شخصاً این جلسات را اداره می کند و نماینده وزارت بهداشت نیز در این مجمع حضور دارد.

معاون امور بهداشتی وزیر بهداشت گفت: در مجلس شورای اسلامی نیز قانون مربوط به سیاستهای جمعیتی تدوین و آماده شده است.

سیاری افزود: وزارت بهداشت در راستای دستور مقام معظم رهبری و با توجه به سیاستهای ایشان و همچنین قانون، در جهت سلامت بارداری مادر و کودک و توسعه جمعیت قدم بر می دارد و برنامه های خود را با آن انطباق خواهد داد.

معاون امور بهداشتی وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی مبنی بر دریافت بودجه برای افزایش جمعیت گفت: تاکنون بودجه ای به دست ما نرسیده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات