استاندار تهران درباره طرح های مسکن از جمله طرح مسکن اجتماعی، مسکن مهر و مسکن ویژه در تهران، گفت: ابعاد مسکن اجتماعی باید مشخص و وزارت مسکن و شهرسازی نیز موظف به تشریح جزئیات آن برای مردم است.

به گزارش افکارنیوز ، سید حسین هاشمی با بیان اینکه باید ابعاد موضوع مسکن اجتماعی مشخص شود تا درباره آن تصمیم گیری کنیم، گفت: ممکن است به شکل جدیدی ارائه شود، اما هنوز تصمیم گیری دقیقی صورت نگرفته و اجرای این طرح به نظر وزارت مسکن و شهرسازی و دولت بستگی دارد.

وی با بیان اینکه این گونه احداث مسکن در دنیا عملیاتی شده است، گفت: در بیشتر کشورهای اروپایی این گونه مسکن ها وجود دارد و اگر می خواهیم برای نسل جوان تامین مسکن کنیم، روش های خوبی است. اما مردم باید از جزئیات این گونه طرح ها مطلع شوند.

استاندار تهران همچنین تاکید کرد: برای اطلاع رسانی بهتر و دقیق تر، وزارت مسکن و شهرسازی باید ابعاد موضوع را مشخص کند و بر اساس اطلاعاتی که من از سایر کشورها دارم، این گونه طرح ها اجرا شده و موفق هم بوده است.

هاشمی درباره مسکن مهر نیز گفت: مسکن مهر طبق تعهداتی که صورت گرفته، انجام خواهد شد و درباره مسکن ویژه که در چندین نقطه تهران جایابی شده بود، بر اساس تعهدی که برای دولت ایجاد شده، ادامه خواهد یافت و متوقف نخواهد شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات