مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی گفت: وضعیت هوای مشهد در ۳ روز ابتدایی دی ماه در شرایط هشدار قرار گرفت.

به گزارش افکارنیوز ، حمید صالحی اظهار کرد: براساس اطلاعات دریافتی از ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در مشهد، هوای امروز مشهد در وضع هشدار قرار دارد و شاخص کلی کیفیت هوا ۱۲۰ PSI است.

به گفته وی، به افراد حساس، کودکان و افراد سالخورده توصیه می شود از وسایل حفاظت تنفسی (ماسک) مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده کنند.

صالحی ادامه داد: شاخص کلی کیفیت هوا از صفر تا ۵۰ پی اس آی در حالت پاک و در وضع عادی، ۵۱ تا ۱۰۰ مجاز و عادی، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ آلوده برای افراد حساس بزرگسال و کودک در وضع هشدار، ۱۵۱ تا ۲۰۰ آلوده برای همه سنین و در وضع هشدار، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و در وضع اضطرار و بیشتر از ۳۰۰ پی اس آی سمی خطرناک و در وضع بحران است.

وی با بیان اینکه طی بارش های اخیر وضعیت آلودگی هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفته بود، گفت: با پایان بارش و در شروع ماه دی، آلودگی هوای مشهد دوباره در وضعیت هشدار قرار گرفته است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات