سازمان ثبت احوال کشور همزمان با روز ملی ثبت احوال و نود و پنجمین سالروز تاسیس خود، خلاصه آمار وقایع حیاتی کشور را که مربوط به ۹ ماهه نخست امسال است، منتشر کرد.

به گزارش افکارنیوز ، در ۹ ماهه سال جاری یک میلیون و ۹۳۸ هزار و ۸۶ واقعه ولادت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۵ درصد افزایش داشته است که از این تعداد ۸۴۳ هزار و ۲۹۸ ولادت در شهرها و ۲۵۰ هزار و ۵۸۸ ولادت در روستاها ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، از بین ولادت های رخ داده در ۹ ماهه امسال ۵۶۱ هزار و ۹۱۶ واقعه ولادت مربوط به پسران و ۵۳۱ هزار و ۹۷۰ ولادت مربوط به دختران است و در هر ماه به طور متوسط ۱۲۱ هزار و ۵۴۳ واقعه ولادت به ثبت رسیده است.

در هر شبانه روز ۳۹۶۳ ولادت رخ داده است


در هر ساعت ۱۶۵ کودک متولد شده است


بر اساس این آمار منتشر شده، در هر شبانه روز به طور متوسط تعداد ۳۹۶۳ واقعه ولادت و در هر ساعت به طور متوسط ۱۶۵ واقعه ولادت به ثبت رسیده است و نسبت جنسی ولادت ها نشان می دهد که مقابل هر ۱۰۰ واقعه ولادت ثبت شده دختر حدود ۱۰۵۶ ولادت واقعه پسر به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، در ۹ ماهه امسال ۲۷۳ هزار و ۶۳۷ واقعه فوت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۳.۲ درصدی را نشان می دهد که از این تعداد ۲۱۰ هزار و ۴۳۹ فوت مربوط به شهرها و ۶۳ هزار و ۱۹۸ فوت مربوط به روستاها، همچنین از بین فوت شدگان نیز ۱۵۴ هزار و ۷۷۷ مورد را مردان و ۱۱۸ هزار و ۸۶۰ مورد را زنان به خود اختصاص داده اند.

در هر شبانه روز ۹۹۱ و در هر ساعت ۴۱ نفر فوت می کنند


در هر ماه به طور متوسط ۳۰۴ هزار و چهار واقعه فوت و در هر شبانه روز به طور متوسط ۹۹۱ فوت و در هر ساعت ۴۱ فوت به ثبت رسیده است.

همچنین نسبت جنسی فوت نیز نشان می دهد در ۹ ماهه اول سال ۹۲ در مقابل هر ۱۰۰ فوت ثبت شده زنان، ۱۳۰.۲ مورد فوت مردان به ثبت رسیده است که همین نسبت در مدت مشابه سال قبل ۱۲۹.۷ درصد بوده است.

کاهش ۸.۹ درصدی ازدواج در ۹ ماهه امسال


این گزارش می افزاید: در ۹ ماهه نخست امسال ۵۷۹ هزار و ۸۷۱ واقعه ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۸.۹ درصدی را نشان می دهد که از این تعداد ۴۹۸ هزار و ۵۸۵ مورد مربوط به ازدواج های شهری و ۸۱۲ هزار و ۸۶ مورد مربوط به ازدواج های روستایی است.

گفتنی است، در هر ماه به طور متوسط ۶۴ هزار و ۴۳۰ واقعه ازدواج، در هر شبانه روز ۲۱۰۱ ازدواج و در هر ساعت ۸۸ واقعه ازدواج به ثبت رسیده است.

همچنین بیشترین ازدواج ثبت شده مردان در گروه سنی ۲۹-۲۵ ساله با رقم ۲۱۳ هزار و ۳۵۷ نفر و بیشترین ازدواج ثبت شده زنان در گروه سنی ۲۴-۲۰ ساله با رقم ۱۹۰ هزار و ۶۶۱ مورد بوده است.

بر اساس این گزارش، در ۹ ماهه نخست امسال بیشترین ترکیب ازدواج ثبت شده مربوط به ترکیب سنی مردان گروه سنی ۲۴-۲۰ ساله با زنان ۱۹-۱۵ ساله است که تعداد آنها ۹۸ هزار و ۹۸۳ واقعه است.

افزایش ۳.۹ درصدی طلاق در ۹ ماهه امسال نسبت به سال گذشته


در ۹ ماهه نخست امسال ۱۰۸ هزار و ۲۴۹ واقعه طلاق به ثبت رسیده که این آمار افزایش ۳.۹ درصدی این واقعه را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

همچنین بیشترین طلاق ثبت شده مردان در گروه سنی ۲۹-۲۵ ساله ۲۸۸ هزار و ۱۳ مورد و بیشترین طلاق ثبت شده زنان در همین گروه سنی ۲۶۱ هزار و ۶۷ مورد ثبت شده است. ضمن آنکه بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده نیز مربوط به مردان ۲۹-۲۵ ساله با زنان ۲۴-۲۰ ساله با تعداد ۱۲۰ هزار و ۵۳ مورد است.

بر اساس این گزارش، در هر ماه به طور متوسط ۱۲۰ هزار و ۲۸ واقعه طلاق، در هر شبانه روز ۳۹۲ طلاق و در هر ساعت ۱۶ طلاق در کشور به ثبت رسیده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات