عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر بتوانیم تنها تردد کامیون ها و وسایل سنگین را در سطح شهر کنترل کنیم قطعاً شرایط بهتری در سطح شهر فراهم خواهد شد.

به گزارش افکارنیوز ، عباس شیبانی با اشاره به اینکه آلودگی هوا اظهارداشت: به نظر بنده ما در تهران هیچ آلودگی هوایی نداریم و مزاحمتی در این زمینه وجود ندارد.

وی تصریح کرد: ما اگر بتوانیم تنها تردد کامیون ها و وسایل سنگین را در سطح شهر کنترل کنیم قطعاً شرایط بهتری در سطح شهر فراهم خواهد شد.

شیبانی در ادامه درخصوص وضعیت شورای چهارم نسبت به سه دوره قبل گفت: خوشبختانه اکثریت اعضای شورا به نحوه و فعالیت شورای چهارم مسلط شده اند و شاهد تصویب طرح ها و لوایح خوبی در این دوره هستیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: امیدوارم اعضای شورای شهر با جدیت بیشتر و به دور از هرگونه نگاه سیاسی به فعالیت خود در شورا ادامه دهند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات