تشکیل کار گروههای کالبد شکافی وآسیب شناسی گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، بررسی علمی برنامه وبودجه و تفویض برخی از اختیارات اجرایی به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از مصوبات مهم جلسه اخیر هیأت مدیره این سازمان است.

به گزارش افکارنیوز ، در جلسه هیأت مدیره سازمان، پس از بحث و بررسی نظرات کارشناسی و در راستای تسریع و تسهیل فرآیندها؛ انجام امور جابه جایی، تبدیل و تغییر عناوین، تعدیل و تخصیص ردیف های تشکیلاتی در سطح ادارات بیمه ای و درمانی استانی و همچنین ارتقاء و تنزل درجه و تیپ ادارات کل، مدیریت درمان استان ها و شعب و مراکز درمانی تابعه به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تفویض شد.

در این جلسه همچنین به منظور ارتقای کارآمدی و با عنایت به ضرورت کالبد شکافی و آسیب شناسی موارد مطروحه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی؛ مقرر شد کارگروهی با مسئولیت علی ظفرزاده، عضو هیأت مدیره تأمین اجتماعی، با حضور تمامی واحدهای ذی مدخل و افراد صاحبنظر تشکیل شود.

این کارگروه بایستی ضمن شناخت و بررسی مفاد و مندرجات گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی و تجزیه و تحلیل علل وقوع و بروز آن، نسبت به ارائه برنامه اصلاحی و راهکارهای پیشگیرانه حداکثر تا پایان دی ماه ۹۲ به هیأت مدیره اقدام کند.

تشکیل کارگروهی برای بررسی همه جانبه و علمی برنامه و بودجه سازمان تأمین اجتماعی از دیگر مصوبات هیأت مدیره این سازمان است. براساس این مصوبه کارگروه مذکور با مسئولیت محسن سرخو، عضو هیأت مدیره، برای گزارش تفریغ برنامه و بودجه و تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سال ۹۳ تشکیل می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات