رئیس دانشگاه صنعتی شریف از برنامه های این دانشگاه برای انتقال دانشگاه شریف به خارج از تهران خبر داد.

به گزارش افکارنیوز ، رئیس دانشگاه صنعتی شریف از برنامه های این دانشگاه برای انتقال دانشگاه شریف به خارج از تهران خبر داد.

دکتر رضا روستاآزاد در همایش مدیریت آلودگی هوا و صوت با تاکید بر اینکه زندگی در تهران تبدیل به یک تهدید شده است نه یک فرصت افزود: در زمانی که دانشگاه شریف در تهران مستقر شد همه آن را یک فرصت می دانستند ولی با افزایش آلودگی های صوتی و هوا زندگی در این شهر تبدیل به یک تهدید شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به برنامه یا راهبردی این دانشگاه اظهار داشت: در این برنامه ها به دنبال این امر هستیم که چگونه می توانیم دانشگاه شریف را به جای دیگری منتقل کنیم.

وی با بیان اینکه به دنبال منطقی برای استقرار دانشگاه شریف هستیم یادآور شد: در شمال غرب تهران در منطقه ۲۲ اراضی ای داریم که درصدد هستیم دانشگاه شریف را به این منطقه منتقل کنیم.

وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص کلیات طرح انتقال تهران خاطرنشان کرد: در مذاکراتی که در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی انجام شد هرچند که طرح انتقال تهران مورد بحث قرار گرفت ولی صحبت های علمی در آن صورت نگرفت ضمن آن که گفته های آنها بر اساس عدد و آمار نبوده است.

روستاآزاد به تجربیات کشورهای پاکستان و آمریکا برای انتقال پایتخت اشاره کرد و گفت: امیدواریم در این همایش که ۱۱۲ مقاله علمی ارایه می شود بتواند عدد و ارقام مورد نظر برای رفع آلودگی هوای تهران در اختیار مجلس و دولت قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه ۷۵ درصد منشاء آلودگی هوای تهران ناشی از حمل و نقل شهری و خودروها هستند یادآور شد: پیشنهاد توسعه خودروهای برقی در شورای عطف مطرح شد که بدون استناد به موضوعات علمی بر هزینه بر بودن و عدم صرفه اقتصادی فناوری خودروهای برقی تاکید شد. این در حالی است که در چین حتی در حومه شهرها نیز از موتورهای برقی و وسایل حمل و نقل عمومی برقی استفاده می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات