رئیس سازمان غذا و دارو گفت: هیچگاه داروی آماده پنی سیلین چینی وارد کشور نشده است و شایعه مرگ بر اثر تزریق این دارو نیز که سال گذشته مطرح شده بود از اساس کذب است. ما فقط مواد اولیه پنی سیلین از چین وارد می کنیم که کاملاً تحت نظارت است.

به گزارش افکارنیوز ، رسول دیناروند درباره شایعه واردات پنی سیلین از چین گفت: ما به هیچ وجه واردات دارو از چین نداریم و داروی پنی سیلن آماده نیز تاکنون از چین وارد کشور نشده است.

وی اضافه کرد: ما همانند اکثر کشورهای دنیا از جمله کشورهای اروپایی مواد اولیه دارویی از جمله مواد اولیه پنی سیلین را از چین یا هند وارد می کنیم چون این کشورها صادر کننده اصلی مواد اولیه دارویی به تمام دنیا هستند.

رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: مطمئناً تاکنون حتی یک مورد داروی ساخته شده از چین وارد کشور نشده است، در مورد آنتی بیوتیکها و از جمله پنی سیلین بخش اعظم مصرف کشور تولید داخل است.

وی ادامه داد: بنابراین شایعه مرگ و عوارض ناشی از پنی سیلین چینی که سال گذشته در کشور مطرح شده بود از اساس نادرست است و هیچگاه این شایعه ثابت نشد. البته در مورد آ نتی بیوتیکها به خصوص پنی سیلین عده ای از افراد حساسیت دارویی دارند به همین علت باید قبل از تزریق حتماً تست انجام شود و اگر تست نشود ممکن است فرد بعد از تزریق دچار شوک شود و حتی در موادی ممکن است به مرگ فرد منجر شود.

دیناروند گفت: اگر افرادی در کشور باشند که بعد از تزریق پنی سیلین دچار آسیب و عوارض شده باشند باید مشخص شود که این عارضه ناشی از عوارض دارو بوده است یا به شیوع تزریق مربوط است.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: به هر حال هر دارویی عوارضی هم دارد و مثلاً ممکن است در هر ۲۰ میلیون تزریق یک عارضه جدی هم وجود داشته باشد و متأسفانه در مورد داروها چنین عوارضی هم محتمل است.

وی گفت: حتی در مورد واکسیناسیون هم واکسنها ممکن است از هر ۱۰۰ هزار نفر در دو نفر مشکلات و آ سیبهایی ایجاد کند اما به علت منابع و سود زیادی که از تزریق آنها برای جامعه به وجود می آید ما نمی توانیم به خاطر دو نفر صدها نفر را از سود و منابع واکسن محروم کنیم و واکسیناسیون را متوقف کنیم.

دیناروند اضافه کرد: در مورد مواد اولیه داروها از جمله مواد اولیه پنی سیلین که از چین یا هند وارد کشور می شوند نیز مردم مطمئن باشند که تمام کنترلهای لازم انجام می شود، هم کنترلهای اولیه در مبدا انجام می شود. هم شرکت وارد کننده هنگام ورود مواد اولیه به کارخانه آن را کنترل می کند و هم شرکتهای تولیدی موظف هستند بعد از تولید نهایی دارو، کنترلهای لازم را انجام دهند و دوباره دارو را آزمایش کنند. بنابراین آ زمایشهای لازم در مورد کیفیت داروها به دقت در کشور انجام می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات