حمایت از تکدی گران به خصوص نوجوانان و کودکان باعث می شود تا آن ها وارد آسیب های اجتماعی شوند.

به گزارش افکارنیوز ، روح انگیز لطیفی جامعه شناس گفت: بیشترین قشری که در تکدی گری مورد آسیب قرار می گیرند کودکان و نوجوانان هستند.

وی ادامه داد: این افراد از طریق باندهای سودجو ویا خانواده هایشان که معمولاً پدر ومادری معتاد دارند مورد هدایت و حمایت قرار می گیرند.

لطیفی افزود: ما می توانیم در تقویت فرهنگ گدا پروری تاثیر بسزایی داشته باشیم وبا کمک کردن به این کودکان آن ها را وارد آسیب های اجتماعی بزهکاری و. . کنیم.

وی افزود: زمانی را که کودک باید در کانون خانواده و محیط آموزشی قرار بگیرد در اجتماع مورد سوء استفاده قرار گرفته و موجب شد آینده ای خطرناک هم برای خود هم اجتماع رقم بزند.

وی خاطرنشان کرد: معولاً کودکانی که از این طریق کسب درآمد می کنند درآمدشان نصیب خانواده های و یا گروهایی می شود که برای آن ها کار می کنند.

وی در خاتمه اظهارداشت: با حمایت نکردن افراد جامعه از این کودکان از نظر مالی وبرنامه ریزی کلان اجتماعی می توان مانع آسیب های اجتماعی و کاهش جرم در میان این افراد شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات