رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان گفت: مراکز مشاوره به دلیل ساختارهای اجرایی ناکارآمد و نیروهای انسانی غیر متخصص، نقش کمرنگی را در ازدواج موفق جوانان ایفا می کنند.

به گزارش افکارنیوز ، محمدتقی حسن زاده گفت: خانواده ها باید زمینه شناخت و آشنایی را برای جوان ها در درون خانواده فراهم کنند تا بتوانند همسر هم کفو خود را انتخاب کند.

وی ادامه داد: داشتن اطلاعات و آموزش و شیوه های درست اطلاع رسانی نیز در این زمینه بسیار کارآمد است اما نقش مراکز همسریابی و مشاوره کمرنگ است.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: مشاوره را کسی منکر نیست ولی ساختارهای اجرایی و نیروی انسانی مراکز مشاوره هنوز روزآمد نشده است و به همین دلیل کمترین نقش را می توانند در یک ازدواج موفق داشته باشند.

حسن زاده تصریح کرد: اگر ما بخواهیم باور جوانان را برای ازدواج تقویت کنیم، اولین گام خانواده و پدر و مادر هستند که نقش برجسته ای را ایفا می کنند.

وی افزود: در صورتی که مراکز مشاوره بتوانند نیروی انسانی متخصص جذب کنند، نظام اجرایی و شیوه اطلاع رسانی را درست انجام دهند، جوان ها حتما در مسیر انتخاب همسر می توانند از راهنمایی آنها استفاده کنند.

وی افزود: نکته مهمی که باید در مراکز مشاوره ازدواج مورد دقت قرار گیرد، امنیت دریافت اطلاعات مخاطبان است. امروز همه جوانان ما آمادگی ازدواج را دارند اما خانواده ها و دولت باید آنها را تحت حمایت قرار دهند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات