مدیر منطقه هفت اتوبوسرانی تهران و شهرداری منطقه ۱۹، از تجهیز ۱۰۰ دستگاه اتوبوس تندرو در بزرگراه امام علی (ع) و بلوار ارتش خبر داد.

به گزارش افکارنیوز ، رضایی گفت: اجرای طرح تجهیز ۱۰۰ دستگاه اتوبوس تندرو در بزرگراه امام علی (ع) و بلوار ارتش در دستور کار منطقه هفت اتوبوسرانی تهران و منطقه ۱۹ قرار دارد.

وی با بیان توضیحات بیشتر افزود: ۱۰۰ دستگاه اتوبوس تندرو خط BRT امام علی (ع) و بلوار ارتش وارد خواهد شد که با اتوبوسهای چپ دست (قرار گرفتن در اتوبوسها در سمت چپ) تعویض خواهد شد.

رضایی با اشاره به نحوه ی اجرای این طرح گفت: ایستگاه مبدا خط امام علی (ع) و بلوار ارتش، جوانمرد قصاب منطقه ۲۰، ادامه مسیر این خط، اتوبان کریمی، اتوبان امام علی (ع) و مقصد آن بلوار ارتش است.

وی ادامه داد: اتوبوسهای تندرو امام علی (ع) و بلوار ارتش و تجهیز این خط در آینده نزدیک آماده بهره برداری خواهد شد.

رضایی در پایان با اشاره به اقدامات اجرایی اتوبوسرانی منطقه هفت شهر تهران در منطقه ۱۹ افزود: مهندسی خطوط اتوبوسرانی بزرگراههای منطقه ۱۹، از جمله شکوفه و سهیل، احداث خطوط، تجهیز خطوط اتوبوسرانی، تکمیل تجهیزات خطوط فاقد اتوبوس از اقدامات اجرایی اتوبوسرانی منطقه هفت شهر تهران در منطقه ۱۹ است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات