مسابقه زیباترین شتر در شهر ابوظبی واقع در امارات عربی متحده برگزار شد.

به گزارش افکارنیوز ، بیش از۷۰ نفر شتر و صاحبان آنها روز شنبه در مسابقه زیباترین شتر در شهر ابوظبی رقابت کردند.

در این مسابقه ویژگی هایی مانند شکل سر شترها، شکل کوهان و طول پشت آنها در تعیین زیباترین شتر معیار قرار می گیرد. به برنده این مسابقه حدود یک میلیون یورو جایزه داده شد

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات