چند ماهی می شود که پله برقی های ایستگاه مترو دکتر حبیب اللهی از رده خارج شده اما مسئولان مترو با رها کردن این پله برقی ها سبب شده اند تا این ایستگاه به یک ایستگاه متروکه تبدیل شود.

به گزارش افکارنیوز ، خط ۴ مترو تهران یکی از عمیق ترین خطوط مترو جهان به شمار می رود.

فاصله زیاد ورودی مترو در خیابان و محل توقف قطارها و پله های بیشمار ایستگاه های این خط، نفس هر مسافری را بند می آورد.

در این میان چند ایستگاه خط۴ مترو از جمله ایستگاه استاد معین بدون فعال بودن پله برقی ها به مردم خدمت رسانی می کنند و تعدادی هم پله برقی هایی داشتند که دیگر «پله نفتی» هم نیستند.

از زمانی که پله برقی های ایستگاه حبیب اللهی یکی پس از دیگری خاموش شدند، چند ماهی می گذرد، اما این پله ها کماکان خاموش هستند.

از ۱۰ پله برقی موجود در این ایستگاه تنها دو دستگاه آن فعال است و دیگر پله ها چهره ایستگاه را به یک ایستگاه متروکه بدل کرده است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات