یک کارشناس هواشناسی تشریح کرد:

از آنجا که حجم هوا ثابت است و حرکت ندارد تزریق مدام آلودگی سبب افزایش آلودگی می شود

گروه اجتماعی - عبدالرضا امیدوار شهری مدیرکل پیشین پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی افکارنیوز نقش باد و باران را در کاهش آلودگی تهران موثر و حیاتی دانست.

وی با تشریح عملکرد هر دو عامل باد و باران در کاهش آلودگی شهر گفت: آلودگی هوای تهران به دو نوع گازی و ذرات معلق است؛ اگر باران ببارد ذرات و گازها تا حدود زیادی روی زمین نشست کرده و سبب کاهش آلوگی می شود؛ اگر باد بوزد ذرات معلق و گازها را جابه جا می کند به این نحو که گازهای آلوده، منو اکسید کربن و گازهای مخرب که تنفس کشیدن را برای انسان دشوار می کند به خارج از شهر و فضا آزاد منتقل کرده و هوای شهر را پاک می کند.

امیدوار شهری، باد مطلوب که بتواند الودگی را جا به جا کند ۵۰ متر در ثانیه عنوان کرده و افزود: بادی که با سرعت ۵۰ متر در ثانیه و در جهت غرب به شرق بوزد یعنی از سمت فرودگاه مهرآباد آمده و از سمت شرق شهر خارج شود در عرض کمتر از ۵ ساعت هوای تهران را پاک می کند و هیچ گاز مخرب و ذرات معلقی در هوا نمی ماند. اگر سرعت این باد کم باشد پاک شدن هوا مدت بیشتری طول می کشد.

این کارشناس هواشناسی حالت دیگر باد را باد قائم دانست و توضیح داد: این باد سبب می شود که آلودگی هوا از سامانه های جوی عبور کرده با صعود هوا آلودگی را به خارج از جوی که ما تنفس می کنیم برده و آلودگی هوا را کاهش دهد.

مدیرکل پیشین پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: میزان تاثیر باد بر الودگی هوا به جهت و سرعت باد بستگی دارد؛ به عنوان مثال یک ظرف را در نظر بگیرید که هوا در آن ثابت است و جا به جایی در آن صورت نمی گیرد، اما اگر دو طرف ظرف باز شود هوا از یک طرف ظرف وارد شده و از طرف دیگر ظرف جارج می شود؛ در مورد هوای تهران هم همین اتفاق رخ می دهد تهران مانند ظرفی است که هوا در آن ثابت است و وزش باد سبب می شود آلودگی به خارج از شهر یعنی جایی که چگالی آلاینده ها کمتر است هدایت شده و با کاهش غلظت آلودگی کم کم از بین برود.

به گفته امیدوار شهری زمانی که آلودگی به اطراف تهران هدایت می شود آلودگی سطحی از زمین جدا شده و احساس نمی شود؛ از طرف دیگر درختان co را گرفته و اکسیژن می دهند و آلودگی گازی نیز به این نحو از بین می رود.

این کارشناس هواشناسی دلیل استمرار آلودگی هوای تهران را تزریق مدام آلودگی توسط خودروها دانست و گفت: از آنجا که حجم هوا ثابت است و حرکت ندارد تزریق مدام آلودگی سبب افزایش آلودگی می شود و همین امر سبب می شود تا کمیته اضطرار آلودگی هوا تصمیم بگیرد که در روزهایی طرح زوج و فرد خودروها اجرایی شود تا از تزریق آلودگی به هوای شهر کاسته شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات