معاون برنامه و بودجه استانداری تهران از کارشکنی شرکت پیمانکار در راه اندازی سایت کاریابی خبر داد و افزود: با شکل قانونی با این اقدامات برخورد و در آینده نزدیک سایت کاریابی راه اندازی می شود.

به گزارش افکارنیوز ، نعمت الله ترکی، معاون برنامه و بودجه استانداری تهران با اشاره به راه اندازی سایت کاریابی گفت: سایت کاریابی با پیگیری های انجام شده در حال اتمام است.

وی افزود: این سایت هم اکنون در هر مرحله اخذ مجوز از سوی وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی است.

ترکی با اشاره کارشکنی شرکت راه اندازی سایت کاریابی گفت: متاسفانه شرکت خصوصی که به عنوان پیمانکار قرار بود این سایت را راه اندازی کرده و تحویل دهد هم اکنون مدعی تملک این سایت شده است که با اقدامات قانونی جلوی این کارشکنی های گرفته شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات