رئیس مرکز آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش گفت: حدود ۲۴ هزار مدرسه وب سایت خاص خودشان را دارند و در این وب سایت ها بیش از ۸ هزار محتوای الکترونیکی به صورت تعاملی وجود دارد.

به گزارش افکارنیوز ، یوسف نوری، رئیس مرکز آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش در خصوص هوشمندسازی مدارس اظهار داشت: هوشمندسازی مدارس به معنی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان مکمل در فرایندهای یاددهی و یادگیری نظام تعلیم و تربیت است.

وی بیان اینکه هوشمندسازی ۵ مؤلفه اساسی دارد، اضافه کرد: در مدرسه هوشمند باید دانش آموز آمادگی داشته باشد، اولیاء توجیه شده باشند، معلمین آموزش دیده باشند و تجهیزات حداقلی بر اساس شیوه نامه مردادماه سال ۹۰ را داشته باشند؛ ضمن اینکه خط اتصال مدرسه که معمولاً اینترانت است نیز داشته باشند و محتوای الکترونیکی، وب سایت و ارتباط یکپارچه نیز وجود داشته باشد مثل شبکه ملی رشد که محتوای الکترونیکی خوبی دارد.

رئیس مرکز آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش با بیان اینکه هوشمندسازی به صورت پایلوت از سال ۸۳ شروع شد ولی متوقف شده بود تا اینکه از سال ۹۱۹۰ شروع شد، افزود: هوشمندسازی ۵ مرحله دارد که شامل نیمه الکترونیک، الکترونیک، نیمه هوشمند، هوشمند و هوشمند پیشرفته است؛ نیمه الکترونیک و الکترونیک، فاز اول است و بیشتر مدارس در این فاز قرار دارند.

وی ادامه داد: حدود ۲۸ هزار فضای آموزشی شروع به هوشمندسازی شدند و در حال استفاده هستند و ۴۴ هزار مدرسه به خطوط ارتباطی متصل هستند و حدود ۲۴ هزار مدرسه وب سایت خاص خودشان را دارند و کم و بیش استفاده می شود.

نوری اضافه کرد: در این وب سایت ها بیش از ۸ هزار محتوای الکترونیکی به صورت تعاملی وجود دارد که می توانند استفاده کنند و بر اساس دوره ها و پایه های مختلف تحصیلی تفکیک شدند.

نوری افزود: علاوه بر این، شبکه ملی رشد استفاده می شود و دو دوره آموزش هوشمندسازی نیز برگزار شده است که ۶۴ مدرس تربیت شدند و در استان ها فعالیت می کنند؛ ضمن اینکه کارشناس هوشمندسازی برای مناطق و ادارات نیز وجود دارد.

رئیس مرکز آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش گفت: در سال جاری حدود ۴۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که بخشی از آن تخصیص داده نشده است؛ البته در کل ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای استان ها با اولویت دانش آموزان روستایی، عشایری و نیازهای ویژه توزیع شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات