مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی از تشکیل" شورای ثبت و حریم میراث فرهنگی کشور" خبر داد.

به گزارش افکارنیوز ، فرهاد نظری اظهار داشت: با توجه به اینکه ثبت مواریث فرهنگی، طبیعی و معنوی در فهرست آثار ملی و جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید فرآیند ثبت و تعیین حریم آنها با حساسیت ویژه مورد نظارت قرار گیرد و سیاست های کلان و رویکردهای اصلی سازمان در این زمینه با مشارکت صاحبنظران و نخبگان این امر تعیین و تدوین شود، " شورای ثبت و حریم میراث فرهنگی کشور" تشکیل می شود.

نظری ادامه داد: ۴ کمیته تخصصی شامل کمیته ثبت و حریم آثار ملی غیرمنقول، کمیته ثبت آثار ملی منقول، کمیته ثبت و حریم میراث طبیعی و کمیته ثبت میراث ناملموس (معنوی) در" شورای ثبت و حریم میراث فرهنگی کشور" کار بررسی و تصویب پرونده ها را برعهده دارند.

مدیرکل دفتر ثبت تصریح کرد: دستور کار اصلی این شورا، سیاستگذاری در حوزه ثبت و حریم آثار منقول، غیرمنقول، طبیعی و ناملموس است.

نظری در پایان ابراز امیدواری کرد که نخستین جلسه" شورای ثبت و حریم میراث فرهنگی کشور" این هفته برگزار شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات