وزیر کشور از استانداران خواست که عزل و نصب مدیران کل بحران استانها و احکام سرپرستی آنان را با هماهنگی و پس از تایید سازمان مدیریت بحران انجام دهند.

به گزارش افکارنیوز ، عبدالرضا رحمانی فضلی در ابلاغیه ای به استانداران سراسر کشور و به منظور کاهش آثار حوادث طبیعی و تقویت مدیریت بحران کشور دستوراتی را صادر کرد و از استانداران خواست که عزل و نصب مدیران کل بحران استانها و احکام سرپرستی، با هماهنگی و پس از تایید سازمان مدیریت بحران انجام شود.

قائم مقام رییس شورای عالی مدیریت بحران کشور همچنین تاکیید کرده است: ساختمان مرکز مدیریت و کنترل حوادث استان و پایگاه های چند منظوره احداثی و تجهیزات مربوطه، که مطابق با الزامات، نقشه ها، اهداف و ضوابط مورد تایید سازمان مدیریت بحران کشور احداث شده باید در همان راستا مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته رحمانی فضلی، وسایل نقلیه تجهیزات و امکانات تهیه شده از محل اعتبارات سازمان مدیریت بحران کشور که در اختیار ادارات کل مدیریت بحران قرار دارد، باید در تمام شرایط مهیا و آماده بوده و صرفا در امور مرتبط با مدیریت حوادث و با هماهنگی ادارات کل مدیریت بحران استان استفاده وبکارگیری شود.

به نوشته مرکز مدیریت بحران کشور وی در خصوص اعتبارات مدیریت بحران استان ها نیز گفت: اعتبارات مدیریت بحران باید با رعایت اولویت خطرپذیری مناطق توزیع شود و قبل از مبادله موافقتنامه نسبت به ارایه ریز پروژه ها و اخذ تاییدیه از سازمان مدیریت بحران اقدام شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات