معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: تاکنون ۷۷۰ میلیارد تومان این صندوق زیان انباشته دارد و طرح جدیدی در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره صندوق بیمه بیکاری در حال بررسی است.

محمدحسن زدا درباره بیمه بیکاری اظهار داشت: صندوق بیمه بیکاری یک صندوق مجزا است که منابع و مصارف آن توسط خود صندوق تأمین می شود.

وی ادامه داد: تاکنون ۷۷۰ میلیارد تومان این صندوق زیان انباشته دارد و طرح جدیدی در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره صندوق بیمه بیکاری در حال بررسی است که منتظر نتیجه نهایی آن هستیم.

زدا یادآور شد: امیدواریم که این طرح بتواند در صندوق بیمه بیکاری تأثیرگذار باشد و بخشی از مشکلات این صندوق را مرتفع کند.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: این طرح بحث جدیدی را باز می کند و پوشش های صندوق بیمه بیکاری را گسترش می دهد.

وی درباره میزان دریافتی مستمری بیکاری اظهار داشت: این مستمری با توجه به سابقه و وضعیت تجرد و تأهل فرد بیکار پرداخت می شود و تا ۵۰ ماه را پوشش می دهد.

زدا درباره مستمری بیکاری اظهار داشت: ۵۵ درصد از حقوقی که فرد هنگام اشتغال دریافت می کرده است و به ازای هر فرزند نیز ۱۰ درصد به این حقوق اضافه می شود.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: حداکثر ۸۰ درصد از مزد زمان اشتغال توسط صندوق بیمه بیکاری به فرد بیکار تعلق می گیرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات