نایب رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور اظهار کرد: طرح انتقال پایتخت در واقع ساماندهی مشکلات پایتخت است که شورای بررسی کننده آن در مورد جابجایی ها تصمیم لازم را اتخاذ می کند.

به گزارش افکارنیوز، محمدجواد کولیوند در ارزیابی از طرح انتقال پایتخت با توجه به مصوبه مجلس گفت: عنوان اصلاح شده این طرح «طرح ساماندهی پایتخت و انتقال پایتخت اداری و دیپلماتیک» است که در پیگیری آن ساماندهی پایتخت ارجحیت دارد.

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: این ساماندهی می تواند شامل زمینه های مختلفی از جمله ترافیک، انرژی، وزارتخانه ها، بخش خصوصی، نهادها، نیروی انتظامی، دانشگاه ها و… باشد که این ها جزیره های متعددی هستند که باید ساماندهی شوند.

وی با تاکید بر اینکه موضوع تمرکززدایی نیز باید در شورای بررسی کننده طرح انتقال پایتخت مورد توجه قرار گیرد، گفت: این شورا محلی است که می تواند تصمیم بگیرد که نهایتا امکان انتقال قسمتی از سیستم ها یا بخش های اداری از پایتخت نیز وجود دارد و الا پایتخت که جایی نمی رود.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور اظهار کرد: شواری بررسی کننده پایتخت که ریاست آن با رئیس جمهور و دبیری آن با وزیر کشور است و ۱۳ عضو دیگر نیز در این شورا حضور دارند و آنجا تصمیم گیری می شود که وزارتخانه یا حتی سفارتخانه ای جابجا شود. ممکن است پیش بینی کنند که نیاز به یک بازده زمانی پنج ساله یا ۱۰ ساله باشد.

کولیوند تصریح کرد: ما نباید نگران جابجایی برخی از سیستم های اداری در پایتخت باشیم بلکه با توجه به شرایط زیست محیطی باید نگران مرگ خاموش خیلی از افرادی باشیم که در تهران از بین می روند.

وی با تاکید بر اینکه این طرح برای ساماندهی مشکلات تهران در دستور کار قرار گرفته است، گفت: در راستای تحقق بخشیدن به این طرح سازمان ها، نهادها، سازمان های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی و غیردولتی، شهرداری ها و… همه باید بسیج شوند که در مسیر سند چشم انداز به سمتی حرکت کنند که تکلیف تهران و مشکلات آن روشن شود.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره اینکه آیا در بررسی طرح انتقال پایتخت نظر شورای شهر و شهرداری نیز در نظر گرفته شده است، گفت: بله، در این زمینه با شورای شهر و شهرداری نیز صحبت هایی انجام شده و نظر آنها نیز مثبت بوده و مشکلی ندارند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات